Mua hóa đơn đỏ

Chủ đề   RSS   
  • #508216 22/11/2018

    Mua hóa đơn đỏ

    Mình là viên chức, làm thêm cung cấp khung bằng khen cho cơ quan, cần mua hóa đơn đỏ để cơ quan chuyển khoản. làm thế nào để cơ quan thuế xuất hóa đơn đỏ

     
    803 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận