DanLuat 2015

mua công ty tnhh 2 thanh viên

Chủ đề   RSS   
 • #78465 12/01/2011

  HuynhNgocBinh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mua công ty tnhh 2 thanh viên

  E có một thắc mắc mong các anh chị tư vấn giúp.
  Công ty em là Công ty cổ phần, hiện nay công ty em muốn mua lại một công ty TNHH có 2 thành viên
  thì công ty e cần những thủ tục gì?
  nhờ các anh chị tư vấn giúp
  E cam ơn!
   
  2300 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #79003   14/01/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2557
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 101 lần


  Nếu Công ty bạn muốn mua Công ty TNHH thì có phải làm thủ tục như sau:
  - Họp Đại hội đồng cổ đông về việc mua phần vốn góp trong công ty TNHH...
  - Quyết đinh về việc mua phần vốn góp trong công ty TNHH...
  Nếu Công ty bạn mua 100% vốn của Công ty TNNH thì làm thủ tục chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 TV, hồ sơ bao gồm:
  - Biên bản họp của Công ty TNHH về việc chuyển đổi thành công ty TNHH 1 TV
  - Quyết định chuyển đổi
  - Điều lệ Công ty TNHH 1 TV
  - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 TV
  - Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp + Biên bản thanh lý hợp đồng.
  - Bản sao giấy chứng nhận Công ty CP + Công ty TNHH
  - Bản sao Điều lệ Công ty Cổ phần

  Điều 154. Chuyển đổi công ty

  Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:

  1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

  2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

  3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

  Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-