DanLuat 2015

MUA BÁN GIỮA HAI CÔNG TY

Chủ đề   RSS   
 • #355125 08/11/2014

  MUA BÁN GIỮA HAI CÔNG TY

  Kính gửi các luật sư cùng bạn đọc trong diễn đàn.

   

  Hiện nay tôi và vợ tôi đang là giám đốc 2 công ty cổ phần khác nhau. Tôi muốn bán một số mặt hàng cho công ty vợ tôi có được không.

  Tôi tìm hiểu thì không thấy có quy định nào không cho phép bán hàng giữa hai công ty có mối quan hệ đó, nhưng một số công ty tư vấn luật thì tư vấn rằng chúng tôi không được phép mua bán do hai công ty có mối quan hệ là vợ chồng.

  Vì vậy mong luật sư và các bạn đọc diễn đàn tư vấn giúp, nếu có quy định cụ thể thì có thể trích dẫn cụ thể giúp tôi.

  Tôi xin chân thành cảm ơn các luật sư và bạn đọc trong diễn đàn

   
  5480 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #355283   09/11/2014

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13613)
  Số điểm: 93806
  Cảm ơn: 3074
  Được cảm ơn 4707 lần
  SMod

  Chào bạn, theo luật doanh nghiệp thì trường hợp mua bán này phải được đại hội cổ đông hoặc hội đồng quản trị của cả 2 cty đồng ý.  Điều 120. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận
  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:
  a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
  b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.
  4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

  Điều 118. Công khai các lợi ích liên quan
  1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
  b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  lechienthang (10/11/2014)
 • #355481   10/11/2014

  Cảm ơn Luật sư rất nhiều.

  Về cơ bản thì hội đồng quản trị hai công ty đồng ý thực hiện các hợp đồng trên, tuy nhiên xét về mặt pháp luật thì chưa rõ lắm nên khi thực hiện liệu có phạm vào quy định nào của luật hay không? và cơ quan thế chấp thuận các hóa đơn chứng từ mua bán này hay không? Mong luật sư tư vấn rõ hơn giúp tôi về vấn đề này nhé.

  Xin chân thành cảm ơn

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-