Mua bán đất

Chủ đề   RSS   
 • #313185 10/03/2014

  Mua bán đất

  Chào luật sư!

  nhà em có một miếng đất rộng 5.7m, nhưng thửa đất này được chia làm 2 nhà, nhà em sử dụng 3.1m, và nhà chị họ của em sử dụng 2.6m, sổ đỏ thì đứng tên nhà em chung diện tích đất là 5.7m. Bây giờ nhà em muốn mua luôn miếng đất của chị em thì em cần phải làm hợp đồng mua bán đất như thế nào ạ! để khỏi chanh chấp sau này!

  xin luật sư tư vấn giúp em!

   

   
  3549 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #313237   10/03/2014

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1266 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Nếu người chị họ bạn đồng ý bán đất và bạn muốn mua lại phần đất đó thì cần thực hiện các thủ tục sau:

  Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Bước 1: Hai bên đến văn phòng công chứng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

  Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

  Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí);

  Bước 4: Nhân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  -          Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài các điều khoản cơ bản, bạn cần thỏa thuận cụ thể các điều khoản về quyền nghĩa vụ các bên, giá của mảnh đất, trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng… để tránh những tranh chấp về sau.

  Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng sau:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------o0o-----------

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  Trụ sở: ……………………………….

  Số công chứng:                              /2009, quyển số ... TP/CC-SCC/HĐCN

  HỢP ĐỒNG

   

  CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

  -------------------------------------

   

  Hôm nay, ngày … tháng … năm....., tại Văn phòng Công chứng …………………. Chúng tôi gồm:

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:………………..

  Quốc tịch: Việt Nam

  Sinh ngày:………………….. CMND số:………………………….

  Hộ khẩu thường trú:

  Và ……..

  Quốc tịch: Việt Nam

  Sinh ngày:

  CMND số:

  Hộ khẩu thường trú:

  (Dưới đây, Bên chuyển nhượng được gọi tắt là Bên A)

  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

  Quốc tịch: Việt Nam

  Sinh ngày:

  CMND số:

  Hộ khẩu thường trú:

  Và …….

  Quốc tịch: Việt Nam

  Sinh ngày:

  CMND số:

  Hộ khẩu thường trú:

  (Dưới đây, bên nhận chuyển nhượng được gọi tắt là Bên B)

  Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

  ĐIỀU 1:

  CĂN CỨ ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG

  Căn cứ theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số ........................, hồ sơ gốc số ............................. do UBND .................... ký ngày ...................., cụ thể như sau:

  - Thửa đất số:

  - Tờ bản đồ số:

  - Địa chỉ thửa đất:

  - Diện tích: .............. m2 (bằng chữ: ....................  mét vuông.)

  - Hình thức sử dụng:

  + Sử dụng riêng: ............... m2

  + Sử dụng chung: ..............m2

  - Mục đích sử dụng: ...................

  - Thời hạn sử dụng: .................

  - Nguồn gốc sử dụng: .....................

  Hoặc:

  ( - Địa chỉ:

  - Số tờ bản đồ:

  - Số thửa:

  - Diện tích (m2):

  - Mục đích sử dụng:

  - Thời hạn sử dụng:

  Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên cho Bên B.

  Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên như hiện trạng và chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với quyền sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng.

  ĐIỀU 2:

  GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .............. đồng (bằng chữ: ................ đồng Việt Nam).

  2. Phương thức thanh toán: .....................................

  3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ĐIỀU 3:

  VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  1. Bên A có nghĩa vụ bàn giao quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ........................

  (hoặc: Bên A đã giao cho Bên B diện tích đất nêu trên tại Điều ... của Hợp đồng này, cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất theo đúng thời hạn và phương thức thanh toán mà hai bên đã thoả thuận trước khi ký Hợp đồng này, không có sự chứng kiến của công chứng viên.

  2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 4:

  TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

  Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ........... chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 5:

  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 6:

  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A cam đoan:

  1.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  1.2. Quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

  1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  a) Quyền sử dụng đất không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch;

  b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này và có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  2. Bên B cam đoan:

  2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

  2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  ĐIỀU 7:

  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng Hà Nam và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.

  Hai bên đã tự đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

  Ký và ghi rõ họ tên)

  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

   

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Thân ái!

  Để được tư vấn chi tiết xin liên hệ:

  CÔNG TY LUẬT TNHH VILOB NAM LONG chuyên:

  - Tư vấn doanh nghiệp

  - Tư vấn sở hữu trí tuệ

  - Tư vấn đầu tư

  Website: www.nllaw.vn

  Địa chỉ : Tầng 11, Tòa B, Vinaconex Building, Số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

  Điện thoại: 02432 060 333

  Hotline: 0914 66 86 85 hoặc 0989.888.227

  Email: namlonglaw@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #313239   10/03/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Thì bạn làm hợp đồng mua bán đất như bình thường thôi, đảm bảo đúng theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2005 là được. Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng tại đây MẪU CÁC HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

   
  Báo quản trị |  
 • #313272   10/03/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Chào các bạn.

  Mong các bạn thận trọng hơn khi góp ý, trao đổi.

  Theo người gởi câu hỏi thì giấy chứng nhận đã mang tên người mua. Có cần làm thủ tục mua bán như các bạn tư vấn hay không ?

   
  Báo quản trị |  
 • #313282   10/03/2014

  QuyetQuyen945
  QuyetQuyen945
  Top 50
  Male
  Lớp 11

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (1229)
  Số điểm: 15298
  Cảm ơn: 371
  Được cảm ơn 490 lần


  CK-BINHPHUOC viết:

  Chào luật sư!

  nhà em có một miếng đất rộng 5.7m, nhưng thửa đất này được chia làm 2 nhà, nhà em sử dụng 3.1m, và nhà chị họ của em sử dụng 2.6m, sổ đỏ thì đứng tên nhà em chung diện tích đất là 5.7m. Bây giờ nhà em muốn mua luôn miếng đất của chị em thì em cần phải làm hợp đồng mua bán đất như thế nào ạ! để khỏi chanh chấp sau này!

  xin luật sư tư vấn giúp em!

   

   

  Bạn vui lòng cho tôi biết thêm là phần diện tích 5.7 chỉ cấp 01 sổ cho gia đình bạn hay cấp 02 cho cho hai gia đình? Nếu cấp 01 sổ cho gia đình bạn thì tại sạo chị họ bạn lại sử dụng phần 2.6m? Sử dụng từ thời điểm nào? Phần đất đó có diện tích bao nhiêu m2?
  Phần nhà trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chưa?
   
  Trân trọng!
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn QuyetQuyen945 vì bài viết hữu ích
  hungmaiusa (10/03/2014)