một số thắc mắc về qui định về giao dịch bảo đảm

Chủ đề   RSS   
  • #351439 21/10/2014

    một số thắc mắc về qui định về giao dịch bảo đảm

    các anh chị cho em hỏi, trong khoản 1 Điều 3 Nghị định 83/2010/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, có qui định về những giao dịch cần phải đăng ký, thì có điểm đ: "các trường hợp khác nều pháp luật có qui định". Vậy cho em hỏi trường hợp khác ở đây là những trường hợp nào? A/c có thể cho em vài ví dụ cụ thể được không?

     
    2175 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận