Một số thắc mắc về giáo dục mầm non

Chủ đề   RSS   
 • #400904 30/09/2015

  Một số thắc mắc về giáo dục mầm non

  Tôi thấy trong điều lệ trường mầm non có mục quy định về công việc của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trong đó ghi: Mỗi hiệu trưởng phải tham gia 2 hoạt động giáo dục/ tuần và phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia 4 hoạt động giáo dục/ tuần. Vậy hoạt động giáo dục nói trên cụ thể là những công việc gì? ( dự giờ, trực tiếp lên tiết dạy.....??????

  Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lâp Số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

  a) Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi: 25 trẻ;

  b) Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi: 30 trẻ;

  c) Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi: 35 trẻ.

  Giáo viên mầm non:

  a) Những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non được xác định như sau:

  - Đối với nhóm trẻ: Bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ;

  - Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: Bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp;

  - Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày: Bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.

  b) Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, cụ thể:

  - Đối với nhóm trẻ: 01 giáo viên nuôi dạy 06 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi;

  - Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3 - 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 - 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 - 6 tuổi;

  - Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3 - 4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4 - 5 tuổi hoặc 29 trẻ từ 5 - 6 tuổi..............................

  Câu hỏi đặt ra là nếu số trẻ trong một lớp quá đông mà giáo viên ít thì nhà trường có được nhận thêm giáo viên hợp đồng cho đủ với số học sinh không và nếu có thì tiền lương chi cho giáo viên hợp đồng được lấy từ nguồn nào? Trong trường hợp nhà trường không thuê giáo viên hợp đồng thì giáo viên phụ trách lớp học đó có được hưởng tiền làm thêm không? Nếu có thì mức hưởng thêm được tính như thế nào?

   
  3983 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận