DanLuat 2015

Một số lưu ý về hồ sơ nội bộ của công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #443487 07/12/2016

  xiaoyue

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Một số lưu ý về hồ sơ nội bộ của công ty cổ phần

  Hướng dẫn hồ sơ nội bộ công ty cổ phần:

  Sau khi thành lập doanh nghiệp, đối với loại hình công ty cổ phần, doanh nghiệp cần lưu ý xây dựng hồ sơ nội bộ cho doanh nghiệp. Cụ thể bao gồm các hạng mục hồ sơ như sau:
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có thay đổi cần lưu giữ bản sao của các lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
  Điều lệ của Công ty cổ phần;
  Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
  Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc;
  Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc góp vốn vào Công ty, chứng từ chứng minh việc góp vốn (lưu cả hồ sơ nội hồ sơ thuế của doanh nghiệp);
  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc doanh nghiệp;
  Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của doanh nghiệp;
  Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần;
  Thông báo lập Sổ đăng ký cổ đông;
  Ba số báo đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp;
  Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp./.

  Toàn bộ hồ sơ nêu trên doanh nghiệp phải lưu giữ từ khi thành lập doanh nghiệp và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Lưu ý: Tất cả các văn bản của doanh nghiệp có từ 02 trang trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

   

   
  2071 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #443492   08/12/2016

  Bài viết này dường như chưa cập quy định hiện hành vì hiện nay không còn đăng bố cáo trên báo giấy, không còn giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (trừ 01 số loại hình doanh nghiệp đặc thù);

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-