Một số lưu ý đối với thương nhân tại khu vực biên giới

Chủ đề   RSS   
 • #408246 01/12/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4203 lần


  Một số lưu ý đối với thương nhân tại khu vực biên giới

  Kinh doanh mua bán tại khu vực biên giới khá phổ biến ở giai đoạn hiện nay, nhưng làm sao để việc kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật, đó là một trong những vấn đề mà nhiều thương nhân kinh doanh tại các khu vực này quan tâm.

  Dưới đây là một số lưu ý đối với thương nhân tại các khu vực biên giới, cửa khẩu…

  1. Về chính sách thuế

  - Thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế, phí khác theo quy định pháp luật.

  - Thương nhân kinh doanh tại chợ có đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa trước khi xuất bán đảm bảo hàng hóa đã được nộp đủ các loại thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định, cụ thể:

  + Trường hợp hàng hóa bán tại chợ là hàng hóa mua gom của cư dân biên giới thì thương nhân phải có đủ tài liệu theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg để chứng minh hàng hóa thu mua gom đã hoàn thành thủ tục hải quan, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định.

  + Trường hợp hàng hóa do thương nhân trực tiếp nhập khẩu thì phải có đủ tài liệu theo quy định của Luật hải quan và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  + Trường hợp hàng hóa mua lại từ các thương nhân khác thì phải có hóa đơn do thương nhân bán hàng xuất bán theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

  2. Sử dụng hóa đơn như thế nào?

  - Đối với thương nhân là hộ, cá nhân kinh doanh

  + Phải sử dụng hóa đơn theo chế độ quy định; cơ quan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để hộ kinh doanh sử dụng theo từng lần phát sinh bán hàng.

  Trước khi giao hóa đơn lẻ cho hộ kinh doanh, cơ quan thuế hướng dẫn hộ kinh doanh viết đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn và ghi rõ:

  i. Bán hàng hóa theo Tờ khai hải quan số … ngày …

  ii. Bảng kê số…

  iii. Hóa đơn số, ngày…

  Trường hợp giá trị hàng hóa xuất bán không phù hợp với giá trị thị trường thì cơ quan thuế yêu cầu hộ kinh doanh điều chỉnh lại giá ghi trên hóa đơn cho phù hợp.

  Cơ quan thuế có trách nhiệm tra cứu vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan để rà soát dấu hiệu ghi vấn.

  Đối với hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng dưới 30 hóa đơn/tháng thì hộ kinh doanh thực hiện nộp ngay thuế GTGT, thuế TNCN khi nhận được hóa đơn lẻ.

  Đối với hộ kinh doanh sử dụng trên 30  hóa đơn/tháng thực hiện nộp thuế GTGT, TNCN phát sinh theo hóa đơn theo tháng (01 lần/tháng).

  Đối với những địa bàn có số lượng hộ kinh doanh lớn, cơ quan thuế phải đảm bảo bố trí đủ lực lượng cán bộ đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh.

  - Đối với thương nhân là doanh nghiệp

  + Thương nhân là doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế theo quy định hiện hành và sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

  + Khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định và phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa. Ngoài các chỉ tiêu theo quy định, trên hóa đơn phải ghi rõ:

  i. Bán hàng hóa theo Tờ khai hải quan số … ngày …

  ii. Bảng kê số…

  iii. Hóa đơn số, ngày…

  Trường hợp qua kiểm tra cơ quan thuế thấy giá trị hàng hóa xuất bán trên hóa đơn của doanh nghiệp không phù hợp với giá trị thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

  - Doanh nghiệp thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo Mẫu số BC26/a ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  3. Khai, nộp thuế và quản lý doanh thu

  - Thương nhân là doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ/năm thực hiện khai và nộp thuế GTGT theo quý; tạm nộp thuế TNDN theo quý và hết năm thực hiện quyết toán thuế TNDN theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Doanh thu bán hàng hóa được xác định theo Tờ khai thuế GTGT quý. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra thấy doanh thu bán hàng hóa ghi trên hóa đơn không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu, ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

  - Việc kê khai, nộp thuế của thương nhân là hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện theo Thông tư 92/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo quý theo doanh thu khoán do cơ quan thuế thông báo.

  Doanh thu khoán của năm tính thuế được xây dựng trên cơ sở: mức doanh thu khoán năm trước; mức doanh thu do cá nhân tự khai; cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá; ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;…

  Nội dung này được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá  tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg.

   
  2894 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #451515   12/04/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1674 lần


  Thông tư này chính thức được ban hành ngay cuối năm 2015: Thông tư 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg

   
  Báo quản trị |