Một số lưu ý đối với khoản vay nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #527061 31/08/2019

  Một số lưu ý đối với khoản vay nước ngoài

  Hiện nay, kinh tế nước ta đang ngày càng hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Sự hợp tác giữa nhà đầu tư  trong nước và đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển. Tuy nhiên sự phát triển đó vẫn bắt buộc phải có sự điều tiết và quản lý của nhà nước để bảo đảm nền kinh tế được vận hành thông suốt. Một trong những quy định quản lý này là vấn đề về khoản vay nước ngoài. Các công ty vay nợ nước ngoài cần lưu ý một số vấn đề như sau:

  Thứ nhất, việc vay các khoản vốn trung, dài hạn hoặc thay đổi vốn vay ngắn hạn sang trung hạn và dài hạn nếu không có bảo lãnh nhà nước thì phải đăng ký. Việc đăng ký thực hiện ở Vụ quản lý ngoại hối (nếu khoản vay trên 10 triệu đô la Mỹ hoặc tương đương) hoặc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trưc thuộc trung ương (nếu khoản vay đến 10 triệu đô la Mỹ hoặc tương đương). Thời hạn đăng ký là 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận hoặc một trong những thời điểm quy định tại  Khoản 3 Điều 13 Thông tư 13/2016/TT-NHNN.

  Việc thay đổi Khoản vay phải đăng ký được quy định theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 13/2016/TT-NHNN, trong đó có một số trường hợp thường hay quên như sau: Thay đổi thời hạn trả lãi, thay đổi kế hoạch rút vốn. Trong trường hợp nếu không thực hiện đăng ký đúng hạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP với mức phạt lên đến 80 triệu đồng

  Việc thực hiện giao dịch đối với khoản vay nước ngoài thực hiện thông qua tài khoản ở 1 ngân hàng duy nhất. Nếu công ty không thực hiện đúng quy định thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP

   
  804 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TVPL_PTSP vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận