Một số điểm mới của Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Chủ đề   RSS   
 • #468908 27/09/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1672 lần


  Một số điểm mới của Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

  Cụ thể, đó là Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  1. Quan điểm về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân

  2. Quan điểm chỉ đạo, định hướng cho phát triển kinh tế tư nhân

  3. Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế tư nhân

  4. Mục tiêu cụ thể

  5. Những nhiệm vụ và giải pháp lớn

  - Nhóm giải pháp về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân:

  + Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô

  + Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường.

  + Mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng.

  + Phát triển kết cấu hạ tầng đầy đủ.

  + Tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực.

  - Nhóm giải pháp về hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

  Mời xem chi tiết tại Công văn 3022-CV/BTGTW năm 2017 tại file đính kèm.

   
  1928 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận