Mong các luật sư giải dáp cho tôi

Chủ đề   RSS   
 • #246640 03/03/2013

  tiendambg

  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mong các luật sư giải dáp cho tôi

  hi tôi muốn nhờ người viết di chúc thì cần những điều kiện gì để di chúc đó có giá trị về pháp luật?

   
  2468 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #246830   04/03/2013

  thanhlaw.phamlhn
  thanhlaw.phamlhn
  Top 200
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/12/2011
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2095
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 132 lần


  Chào ông. Nếu trong trường hợp ông không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

  1. Việc lập di chúc phải tuân theo các quy đinh về hình thức thể hiện gồm:

  a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

  b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

  c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

  d) Di sản để lại và nơi có di sản;

  đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

  Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

  2. Đối với người làm chứng thì trừ những người sau đây: 

  a. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

  b. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

  c. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

   

  Cập nhật bởi thanhlaw.phamlhn ngày 04/03/2013 04:31:12 CH

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/thanhlaw.phamlhn

  Mobile: 0123 943 7763

   
  Báo quản trị |