DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

[MỚI] Thông tư hướng dẫn thí điểm tháo gỡ vướng mắc về đất quốc phòng kết hợp lao động, sản xuất

(vankhanhnhu)

Hướng dẫn thí điểm tháo gỡ vướng mắc về đất quốc phòng - Minh họa 

Ngày 7/6/2021, Bộ Quốc phòng ra Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn động trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Đáng chú ý trong văn bản là quy định về các trường hợp phải nộp/không phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm.

1. Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm gồm:

Đơn vị (trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chỉ thường xuyên và chỉ đầu tư) sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế bằng nguồn lực của đơn vị theo các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định 26/2021/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất.

2. Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm gồm:

- Đơn vị tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết theo phương án xử lý được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 3 Thông tư 58.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chỉ thường xuyên và chủ đầu tư (sau đây viết gọn là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo) sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo phương án sử dụng đất được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

- Doanh nghiệp quân đội sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo phương án xử lý hoặc phương án sử dụng đất được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, doanh nghiệp quân đội thuộc danh lục cổ phần hóa, thoái vốn được tiếp tục sử dụng đất quốc phòng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị quyết 132/2020/QH14.

- Công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng cử Người đại diện, công ty cổ phần đang sử dụng đất quốc phòng theo hợp đồng thuê đất, hợp đồng sử dụng đất đã ký với Bộ Quốc phòng trước ngày có hiệu lực của Nghị quyết 132/2020/QH14, tiếp tục nộp tiền sử dụng đất hằng năm theo hợp đồng đã ký và theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị quyết 132/2020/QH14.

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng đất QP kết hợp với hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế và phương án xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện.

Thông tư 58/2021/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ 23/7/2021 và chấm dứt hiệu lực của các văn bản sau:

- Thông tư 35/2009/TT-BQP

- Thông tư 55/2009/TT-BQP

- Thông tư 06/2012/TT-BQP

Xem toàn văn Thông tư tại file đính kèm dưới đây.

  •  480
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…