Mọi người ơi! giúp e bài thừa kế với!

Chủ đề   RSS   
 • #258982 04/05/2013

  bichtram_hcmulaw

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mọi người ơi! giúp e bài thừa kế với!

  Ông Phú và bà Qúy có 3 người con là Phát, Tài Lộc. Anh Phát có vợ là chị Cam, có con là Tí và Tèo. Chị Lộc có chồng là Xoài, có con là Tũn. Năm 2005, ông Phú lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ba người con.

  Cuối năm 2006, Chị Lộc qua đời vì bị bệnh. Năm 2012, ông Phú và anh Tài chết trong một tai nạn giao thông không xác định được ai chết trước. Bà Qúy lo mai táng cho ông Phú và anh Tài mỗi người 10 triệu.

  Chia thừa kế trong các tình huống sau:

  1. Di chúc ông Phú là hợp pháp nhưng trước khi chết, (năm 2007) ông Phú đã sữa đổi di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho anh Phát và anh Tài.

  2. Di chúc của ông Phú là hợp pháp và cho đến khi chết ông vẫn không sữa đổi di chúc.

  3. Di chúc của ông Phú là hợp pháp nhưng đến trước khi chết (năm 2007) ông Phú đã sữa đổi di chúc, để lại toàn bộ tài sản của mình cho anh Phát, anh Tài và cháu Tũn. Sau đó anh Phát có đơn từ chối nhận di sản hợp lệ.

   
  2430 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #259020   04/05/2013

  tranhangk372543
  tranhangk372543

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  a,Giả sử giá trị tài sản của vợ chồng ông Phú là A. tài sản của ông Phú là A/2.

  Do 2007, ông Phú sửa di chúc chỉ chia cho 2 annh Phát và Tài.tuy nhiên, anh Tài lại chết cùng thời điểm với ông Phú nên anh Tài không được hưởng di sản do ông Phú để lại.như vậy chỉ có anh Phát là người thừa kế theo di chúc.

   Di sản của ông Phú sau khi trừ đi khoản mai táng  để chia thừa kế là A/2-10tr=B

  Anh Tài chết cùng thời điểm với ông Phú thì phần di sản  chia cho anh Tài trong Di chúc bị vô hiệu.

  Còn di sản anh Phát được hưởng theo di chúc là B/2

  Còn lại,B/2 để chia theo pháp luật.Anh Phát và bà Quý mỗi người hưởng B/4

  Một suất thừa kế theo pháp luật là:B/2

  Theo điều 669 BLDS, bà Quý hưởng ít hơn 2/3 suất thừa kế theo pl nên bà phải được hưởng là B/2.2/3=B/3.Phần còn thiếu được trích từ tài sản của anh Phát.Do đó anh Phát được hưởng là :B/2+B/4-(B/3-B/4)=2B/3.Vậy anh Phát hưởng 2B/3.Bà Quý hưởng B/3

  b.Ông Phú không sửa đổi di chúc mà chị Lộc chết trước thời điểm ông PHú chết nên phần di chúc liên quan tới chị Lộc vô hiệu.Anh Tài chết cùng nên phần di chúc liên quan toiwa anh cũng vô hiệu.Do đó anh Phát được hưởng  B/3 theo di chúc.Còn 2B/3 chia theo pl.

  Chia theo pl, Anh Phát=bà Quý=B/3=2/3 suất tk theo pl 

  Như vậy Bà Quý hưởng B/3.Anh Phát hưởng tổng cộng=B/3+B/3=2B/3

  c.Do anh Phát từ chối nhận Di sản, anhTaif chết cùng với ông Phú.Do đó phân fdi sản phân chia cho 2 người này trong di chúc không có hiệu lực.

  Cháu Tũn được hưởng B/3 theo Di chúc.

  cờn lại 2B/3 chia theo pháp luật.anh Phát từ chối nhận Di sản nên bà Quý được hưởng 2B/3 theo pl.

   
  Báo quản trị |