Mọi người giúp mình mấy câu nhận định này với ạ

Chủ đề   RSS   
 • #547171 27/05/2020

  truongvanhieu11

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 10 lần


  Mọi người giúp mình mấy câu nhận định này với ạ

  Mọi tài sản đều là đối tượng của quyền sở hữu.
  Mọi quyền đối với tài sản đều là quyền tài sản với tư cách là khách thể của quan hệ sở hữu theo quy định của pháp luật dân sự.
  Quan hệ pháp luật về sở hữu là quan hệ pháp luật dân sự tuyệt đối.
  Quan hệ sở hữu là quan hệ tài sản.
  Chủ thể của quan hệ pháp luật về sở hữu chính là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự nói chung.
  Quyền sử dụng đất là bất động sản;
  Giấy tờ có giá phải do ngân hàng nhà nước phát hành;
  Di chúc là một loại giấy tờ có giá;
  A mua nhà của B, hợp đồng đã có công chứng nhưng chưa làm thủ tục trước bạ sang tên đối với nhà mua. Trường hợp này, nhà mà A mua là tài sản hình thành trong tương lai của A;
  Chủ sở hữu luôn có đủ cả ba quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản.
  Quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình là không hạn chế.
  Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền chiếm hữu đối với tài sản.
  Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền chiếm hữu pháp lý đối với tài sản.
   Bất động sản là những tài sản không thể di dời được về mặt cơ học.
  Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền sử dụng tài sản thuộc sở hữu của họ.
   Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền định đoạt đối với tài sản.
   Sử dụng bất hợp pháp là việc sử dụng của người không phải là chủ sở hữu của tài sản.
   Chủ sở hữu được toàn quyền định đoạt đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
   Tài sản đang bị tranh chấp thì bị hạn chế quyền định đoạt.
   Trong ba quyền năng của chủ sở hữu thì quyền chiếm hữu là quan trọng nhất.
   Quyền sở hữu đối với tài sản có được do được chuyển giao theo một hợp đồng dân sự phát sinh kể từ thời điểm tài sản đó được chuyển giao.
   Người nhặt được vật vô chủ, vật không xác định được ai là chủ sở hữu thì có quyền sở hữu đối với tài sản đó.
   Người bắt được gia súc, gia cầm bị thất lạc thì có quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm đó nếu sau khi thông báo công khai mà không ai đến nhận.
   Thời hiệu xác lập quyền sở hữu của người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai đối với tài sản là 10 năm kể từ ngày nhận được tài sản.
   Trong mọi trường hợp chiếm hữu không có căn cứ pháp luật thì người đang thực tế chiếm hữu tài sản đó đều buộc phải trả lại tài sản khi chủ sở hữu kiện đòi.
   Trong trường hợp kiện đòi lại tài sản thì chủ sở hữu đều được kiện đòi tài sản đối với người đang thực tế chiếm hữu tài sản.
   Nguyên đơn trong kiện vật quyền chỉ có thể là chủ sở hữu của tài sản đó.
   Đối tượng của kiện đòi tài sản phải là vật đặc định.
  Kiện yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đồi với việc thực hiện quyền sở hữu thì tài sản là đối tượng kiện đòi phải đang bị chiếm hữu trái pháp luật.
   Nguyên đơn trong kiện yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu phải là chủ sở hữu tài sản.
   A gửi xe tại bãi xe công cộng là một hình thức chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản cho người trông xe.
   Giấy tờ có giá phải do ngân hàng nhà nước phát hành.
   Di chúc là một loại giấy tờ có giá.
  Chủ sở hữu là người thụ hưởng quyền từ tài sản mà không phải thực hiện nghĩa vụ;
  Quyền chiếm hữu chỉ thuộc quyền của người không phải là chủ sở hữu khi chính người đó được chủ sở uỷ quyền hoặc chuyển quyền thông qua giao dịch hợp pháp;
  Quyền định đoạt phải do chính chủ sở hữu thực hiện;
  Quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt của chủ sở hữu phát sinh cùng thời điểm;
  Trong một số trường hợp một người là chủ sở hữu tài sản nhưng không thể bán tài sản;
  Khi chủ sở hữu uỷ quyền hoặc chuyển giao quyền chiếm hữu cho chủ thể khác thì người được uỷ quyền hoặc được chuyển giao quyền chiếm hữu phải là người có đầyđủ năng lực hành vi dân sự;
  Một cá nhân bị tuyên bố mất tích thì việc thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của người bị tuyên bố do người đại diện thực hiện;
  Đ đ69blds
  Đầu tư vốn vào một tổ chức kinh tế là một hình thức chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản cho chủ thể khác thông qua giao dịch;
  A gửi xe tại bãi xe công cộng là một hình thức chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản cho người trông xe;
  A nhờ B trông hộ nhà, trường hợp này A chỉ quyển giao quyền chiếm hữu nhà cho B;
  Gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng là một hình thức chuyển giao quyền chiếm hữu tiền gửi cho ngân hàng;
  Người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì không còn quyền sở hữu đối tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.
   
   
  592 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận