Mọi người giúp em với ạ!!!

Chủ đề   RSS   
 • #326130 02/06/2014

  SadWinds

  Female
  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 48
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Mọi người giúp em với ạ!!!

  Anh trai em và anh Hòa là bạn thân. Kỳ tốt nghiệp vừa rồi, cả 2 anh làm 2 đề tài tiểu luận có nội dung liên quan đến quyền tác giả, tuy thể laoij tác phẩm có khác nhau, anh trai em làm về tác phẩm âm nhạc, anh Hòa làm về tác phẩm viết. Anh trai em kết thúc tiểu luận trước, vì thế đã cho anh Hòa mượn bài tham khảo. Khi cả 2 anh nộp bài tiểu luận, Thầy giáo chấm điểm thấy cả 2 bài tiểu luận giống nhau đén mức hầu như chắc chắn một bên đã sao chép của bên kia. Vì thế cả anh trai em và anh Hòa đều bị 3 điểm. Anh trai em cho rằng anh Hòa đã vi phạm quyền tác giả của mình. Trong khi đó anh Hòa nói, tuy hai bài có giống nhau, song mình chỉ tham khảo ý tưởng của anh trai em thôi và thể hiện dưới một cách khác. Hơn nữa nếu quả thực anh Hòa có sử dụng tác phẩm của anh trai em theo quan niệm về quyền tác giả, thì đây cũng chỉ là hành vi sử dụng hạn chế.

  Theo mọi người anh Hòa nói như vậy có đúng không?

   
  2303 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #326153   02/06/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Bài của bạn là bài tập thầy cô cho thì tự nghiên cứu trong luật đi nhé

  Điều 13. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

  1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này.

  2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  Điều 18. Quyền tác giả

  Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật này bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

  Điều 19. Quyền nhân thân

  Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

  1. Đặt tên cho tác phẩm;

  2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

  3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

  4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

  Điều 20. Quyền tài sản

  1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

  a) Làm tác phẩm phái sinh;

  b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

  c) Sao chép tác phẩm;

  d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

  đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

  e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

  2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

  3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

   
  Báo quản trị |