Mọi Người cho mình hỏi dịch vụ lưu kho sản phẩm thì chịu thuế GTGT 10% phải không?

Chủ đề   RSS   
  • #311343 26/02/2014

    Mọi Người cho mình hỏi dịch vụ lưu kho sản phẩm thì chịu thuế GTGT 10% phải không?

    Mọi Người cho mình hỏi dịch vụ lưu kho sản phẩm thì chịu thuế GTGT 10% phải không?

     
    1840 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận