mời dự họp đại hội đồng cổ đông

Chủ đề   RSS   
 • #238538 09/01/2013

  lengkengl

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2012
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 442
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần


  mời dự họp đại hội đồng cổ đông

  chào các bạn. Mình có câu hỏi như thế này: nếu ông A ( chủ tịch Hội đông quản trị ) đi nước ngoài công tác  và ông B ( giám đốc công ty)  bị tai nạn nên nằm viện nên Hội đồng quản trị không mời 2 ông đến dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông diễn ra mà không có 2 ông là đúng hay sai? HĐQT đưa ra lý do này có hợp lý không?

  Cảm ơn!

   
  5193 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #238548   10/01/2013

  garan
  garan
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (1473)
  Số điểm: 12551
  Cảm ơn: 682
  Được cảm ơn 857 lần
  Moderator

   

  HĐQT đưa ra lý do nào hả bạn? Ở công ty này A hay B là người đại diện theo pháp luật vậy bạn?

  Luật quy định là cuộc họp hội đồng cổ dông khi có tối thiểu 65% số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia. Trường hợp tỷ lệ % có thể cao hơn tùy vào điều lệ của công ty. Bạn hỏi quá chung chung rất khó để hiểu hết ý câu hỏi của bạn.

  Thân!

   
  Báo quản trị |  
 • #238549   10/01/2013

  lengkengl
  lengkengl

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2012
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 442
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần


  Đây là một bài tập tình huống lớn, mình cắt ý ra để hỏi, trong đề không nói ai là người đại diện theo PL, ý của mình là HĐQT đưa ra lý do 2 ông này bận nên không mời họp, như vậy thì cuộc họp vẫn diễn ra bình thường hay sao. Do đây la cuộc họp đại hội cổ đông bất thường nên có bắt buộc phải có mặt chủ tịch HĐQT hay không? 

  À mình cũng muốn hỏi là trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường có được bầu ra chủ tịch HĐQT mới hay không? Hay phải chờ đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Những nội dung cần thảo luận trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường là gì?

   cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #238551   10/01/2013

  garan
  garan
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (1473)
  Số điểm: 12551
  Cảm ơn: 682
  Được cảm ơn 857 lần
  Moderator

   

  Đã là bài tập thì trước hết bạn phải nên ra hướng giải quyết để mọi người giúp bạn chứ lại bê đề lên đây nhờ người khác làm bài hộ thì còn học hành làm gì nữa.

  Bạn muốn hỏi về nội dung cần thảo luận trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường thì phải xem xét xem lý do vì sao lại tổ chức cuộc họp đó chứ. Nếu lý do đó là về chủ tịch HĐQT thì tại sao lại không nhỉ?

  Tất cả các ý bạn hỏi cơ bản đều có trong luật bạn chịu khó tìm kiếm sẽ có câu trả lời thôi. Chúc bạn học tốt.

  Thân!

   
  Báo quản trị |  
 • #238640   10/01/2013

  huynhquangphat
  huynhquangphat
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/12/2012
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 850
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 46 lần


  Chào bạn, tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Cuộc họp ĐHĐCĐ dù bất thường hay thường niên sẽ diễn ra nếu đủ điều kiện sau đây, không phụ thuộc vào việc những người bạn nói có dự họp hay không:

  Điều 102. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

  4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 100 của Luật này.

  Tuy nhiên nếu không mời họ là sai quy định, đại hội họp sẽ không hợp lệ:

  Điều 100. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổ đông.

  Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; thời gian và địa điểm họp.

  2. Kèm theo thông báo mời họp phải có mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

  Nếu công ty có trang thông tin điện tử thì thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm theo phải được công bố trên trang thông tin điện tử đó đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

  Thẩm quyền của ĐHĐCĐ không thay đổi dù họp thường niên hay họp bất thường.
   

   

   
  Báo quản trị |