Mọi doanh nghiệp đều được miễn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #529703 30/09/2019

  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 139 lần


  Mọi doanh nghiệp đều được miễn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp?

  Ngày 20/09/2019, Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành đã có hiệu lực thi hành. Theo đó phân chia cụ thể: 

  1) Người nộp phí, lệ phí

  - Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
   
  - Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

  2) Đối tượng được miễn phí, lệ phí
   
  - Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
   
  -  Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
   
  - Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
   
  - Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
   
  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.
   
  1109 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuylinh2311 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #529793   30/09/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1211)
  Số điểm: 10913
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 257 lần


  Quy định hiện hành thì Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

  Chỉ là gà con!

   
  Báo quản trị |  
 • #529796   30/09/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1211)
  Số điểm: 10913
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 257 lần


  Ngoài ra theo thông tin mình tìm hiểu thì lâu nay Thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. TH còn lại thì Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

   
   

  Chỉ là gà con!

   
  Báo quản trị |  
 • #530129   01/10/2019

  Việc miễn phí và lệ phí trong việc đăng ký doanh nghiệp là không phù hợp, không đúng quy định pháp luật. Lệ phí và phí đuợc thu để đưa vào ngân sách nhà nuớc và quản lý theo nguồn chi thu của ngân sách nhà nuớc. Nếu không thu phí và lệ phí thử hỏi kinh phí đâu ra để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nuớc đáp ứng các nhu cầu của nguời dân. Tuy nhiên việc thu phí và lệ phí phải phù hợp với điều kiện và cơ chế nhằm đảm bảo lợi ích quyền và nghĩa vụ cho công dân cũng như doanh nghiệp. 

   
  Báo quản trị |