DanLuat 2015

Mở trung tâm dạy nghề chuyên ngành răng hàm mặt

Chủ đề   RSS   
 • #138452 10/10/2011

  Mở trung tâm dạy nghề chuyên ngành răng hàm mặt

  Luật sư cho em hỏi
  Bên em muốn thành lập trung tâm dạy nghề chuyên ngành răng hàm mặt thì em cần có những thủ tục gì
   
  4007 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #138924   11/10/2011

  Cuonglawyer
  Cuonglawyer
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (7325)
  Số điểm: 45469
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2722 lần
  Lawyer

  LỚP DẠY NGHỀ:

  1. Việc đăng ký hoạt động dạy nghề được thực hiện theo quy định sau:

  a) Doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy trình độ sơ cấp nghề, đăng ký hoạt động dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sở tại;

  b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy trình độ trung cấp nghề, đăng ký hoạt động dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sở tại;

  c) Cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy trình độ cao đẳng nghề, đăng ký hoạt động dạy nghề tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề, gồm:

  a) Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề ( giống mẫu số 4 của TTDN )

  b) Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động;

  c) Nội quy tổ chức hoạt động dạy nghề của cơ sở.

  3. Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc tại doanh nghiệp theo thời hạn cam kết trong hợp đồng học nghề thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề, nhưng phải báo cáo kết quả dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sở tại.

  4. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được quy định như sau:

  a) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1 Mục I;

  b) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ  trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Mục I;

  c) Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do; nếu hết thời hạn nêu trên mà không nhận được trả lời của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hoạt động dạy nghề, thì các cơ sở dạy nghề được hoạt động dạy nghề theo hồ sơ đăng ký.

   5. Căn cứ pháp lý:

  - Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề

  II. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ, BỔ SUNG(THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO, THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ:

  Tên thủ tục: Thủ tục thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoạt động dạy nghề, bổ sung(thay đổi) nghề đào tạo, thay đổi trụ sở chính đối với TTDN

  Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh Xã hội

  Mục đích: Hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động dạy nghề, bổ sung (thay đổi) nghề đào tạo, thay đổi trụ sở chính đối với TTDN công lập và tư thục

  Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định.

  Hồ sơ cần thiết, thời gian và địa điểm tiếp nhận:

    Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề

  Trung tâm dạy nghề được thành lập phải đảm bảo các điều kiện sau:

  a/. Phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch chi tiết của Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  b/. Đảm bảo chỗ học cho tối thiểu 150 học sinh cùng học tại một thời điểm;

  c/. Có chương trình dạy nghề theo quy định;

  d/. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô, nghề, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;

  đ/. Có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi/ 1 giáo viên quy đổi tối đa là 25. Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

  e/. Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề tư thục.

     Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề

  Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề gồm:

  a/. Văn bản đề nghị của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu số 1 ); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục ( theo mẫu số 2 );

  b/. Đề án thành lập trung tâm dạy nghề ( theo mẫu số 3 );

  c/. Chương trình dạy nghề cho các nghề tổ chức đào tạo;

  d/. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm;

  đ/. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);

  e/. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động của trung tâm theo đề án thành lập.

    Thời gian, thủ tục thành lập, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề

  a/. Đối với các trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội:

  - Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc.

  - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thẩm định, quyết định thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc; Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề bằng văn bản nêu rõ lý do.

  b/. Đối với trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

  - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành thẩm định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề;

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề; Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời cho tổ chức và cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề bằng văn bản nêu rõ lý do.

  c/. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, người có thẩm quyền quyết định có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi và quản lý.

     Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề đối với TTDN:

  - Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề ( theo mẫu số 4 )

  - Quy chế tổ chức và hoạt động của TTDN đã được phê duyệt

  - Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập TTDN

  - Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận Giám đốc TTDN

  * Nơi đăng ký hoạt động dạy nghề: Sở Lao động TBXH

  * Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề ( theo mẫu số 5 ) trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

     Đăng ký bổ sung, thay đổi nghề đào tạo: TTDN làm đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi gởi đến Sở Lao động TBXH tỉnh ( theo mẫu số 6 ). Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Sở Lao động TBXH sẽ xem xét nếu chấp thuận thì ghi đăng ký bổ sung hoặc thay đổi vào bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

     Đăng ký thay đổi trụ sở chính: khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương, TTDN phải gởi thông báo đến cơ quan đăng ký hoạt động dạy nghề

  Nội dung thông báo gồm có:

  - Tên TTDN, số đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

  - Địa chỉ trụ sở chính của TTDN

  - Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến

  - Họ tên, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của TTDN

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo, cơ quan cấp đăng ký hoạt động dạy nghề ghi đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính vào bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của TTDN

     Căn cứ pháp lý:

  - Quyết định số 17/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/05/2007 của Bộ Lao động TBXH về việc Ban hành quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề;

              - Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

              - Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động TBXH về việc Hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề.

              - Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/05/2007 của Bộ Lao động TBXH về việc Ban hành Quy chế mẫu của TTD

  Chào bạn!

  Y dược là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do vậy khi hành nghề phải có chứng chỉ hành nghề và một số quy định đặc thù của ngành. bạn có thể tham khảo thêm Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân để được biết thêm.

  Tốt nhất bạn nên yêu cầu Ls cung cấp dịch vụ tiến hành thủ tục hành chính trọn gói bới việc thành lập trung tâm dạy nghề răng hàm mặt khá phức tạp, thủ tục rườm rà...

  Thân ái!

  Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

  Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax:0437.327.407

  -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

  I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

  Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

  2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

  3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

  4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

  5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

  II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

  1. Hình thức tư vấn miễn phí:

  Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

  - Điện thoại: 0977.999.896

  - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

  - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

  2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

  III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

  Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

  Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-