DanLuat 2015

Mở rộng ngành nghề kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #420012 28/03/2016

  Mở rộng ngành nghề kinh doanh

  Cho tôi xin được hỏi luật sư

  Công ty chúng tôi đang hoạt động lĩnh vực xây dựng muốn mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh định giá, đấu giá tài sản thi cần đáp ứng những yêu cầu gì

  mong luật sư tư vấn giúp tôi. trân trọng.

   
  1495 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #423166   28/04/2016

  Dothuydunglaw
  Dothuydunglaw

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2016
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn.

  Thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc kinh doanh các ngành nghề này phải đảm bảo các điều kiện nhất định. Cụ thể:

  1. Đối với dịch vụ thẩm định giá tài sản:

  1.1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

       -  Công ty TNHH 1 thành viên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

           +  Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật.

           +  Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu.

           +  Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty TNHH một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

       -  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

           +  Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật;

           +  Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn.

           +  Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty TNHH 2 thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

           +  Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định.

       Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

           +  Thành viên là tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần thẩm định giá

  ·        Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty TNHH thẩm định giá 2 thành viên trở lên. Cổ đông sáng lập là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty cổ phần thẩm định giá. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty TNHH thẩm định giá hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thẩm định giá.

  ·        Người đại diện của thành viên là tổ chức theo quy định trên phải là thẩm định viên về giá và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá mà tổ chức tham gia góp vốn; đồng thời không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thẩm định giá đó với tư cách cá nhân, không được là đại diện của tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá khác

       -  Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

           +  Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật;

           +  Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh.

           +  Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

       -  Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

           +  Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật.

           +  Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

           +  Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

       -  Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

           +  Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật.

           +  Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập.

           +  Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

           +  Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

  1.2. Thẻ thẩm định viên về giá.

       -  Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện dự thi theo quy định của Bộ Tài chính và đạt các yêu cầu của kỳ thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức thì được Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về giá, cụ thể là:

           +  Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

           +  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

           +  Có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học đến ngày cuối của hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều này.

           +  Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:

  ·        Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá.

  ·        Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.

           +  Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và phí dự thi theo quy định.

       - Người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận; có năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan và đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp luật Việt Nam liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính quy định thì được Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

  Căn cứ pháp lý:

  -         Điều 35, 39 Luật giá 2012;

  -         Điều 8, Mục I, II, Mục III Chương 2 Nghị định 89/2013/NĐ-CP.

  -         Thông tư 38/2014/TT-BTC.

  2.Đối với ngành nghề đấu giá tài sản cần phải có: 

       -  Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

       -  Được cấp thẻ đấu giá viên;

       -  Đăng ký hành nghề bán đấu giá tài sản:

           +  Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP.

           +   Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản phải có đủ các điều kiện sau:

             Thứ nhất, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên.

             Thứ hai, Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản.

       Căn cứ pháp lý: Điều 5, Điều 8, Điều 16 Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

  Trân trọng!

   

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-