Minh bạch tài chính cty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #172070 15/03/2012

  KenZi

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Minh bạch tài chính cty TNHH

   

  Thưa Luật Sư,

  Cty tôi thành lập đến tháng 7 là 3 năm. Vấn đề tài chính là do GĐ quản lý và đến thời điểm hiện tại mỗi năm đều không có báo cáo lãi lỗ cho cổ đông. Nay trong công ty có những mâu thuẫn nên cần rút vốn. Vậy bây giờ tôi nên làm gì để rút được vốn.

  Xin cám ơn!!!

   
  5034 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #172112   15/03/2012

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 718 lần
  Lawyer

  Bạn phải nói rỏ công ty bạn là công ty gì để hướng dẫn.
   
  Báo quản trị |  
 • #172116   15/03/2012

  KenZi
  KenZi

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Thưa Ls Hung,  Cty TNHH có 5 cổ đông. Hiện tại em đang giữ 20% cổ phần thôi.  Xin cảm ơn!!

   
  Báo quản trị |  
 • #172173   15/03/2012

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 718 lần
  Lawyer

  Theo quy định của luật doanh nghiệp:

  , thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
  Bạn muốn rút vốn chỉ có cách chuyễn nhượng vốn theo quy định trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #172177   15/03/2012

  KenZi
  KenZi

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Vâng thưa Ls Hùng,

  Vấn đề ở đây là vì phần tài chính từ lúc mở cty đến giờ ko được rõ ràng. Không có những báo cáo Quí - Năm cho cổ đông. Chưa có cty Kiểm toán nào vào kiểm toán sổ sách cty nên hiện tại em ko biết được phần góp vốn của mình giá trị bao nhiêu để có thể chào bán trong nội bộ hay cho cá nhân bên ngoài.

  Xin cảm ơn Ls Hùng!!
   
  Báo quản trị |  
 • #172180   15/03/2012

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 718 lần
  Lawyer

  Theo hướng dẫn của nghị định 102/2010/NĐ-CP :

  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền yêu cầu Ban kiểm soát khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) trong các trường hợp sau đây:

  a) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) không thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) đã sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  c) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) đã lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu khởi kiện của cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này, Ban kiểm soát phải trả lời bằng văn bản xác nhận đã nhận được yêu cầu khởi kiện và tiến hành các thủ tục khởi kiện theo yêu cầu.

  3. Trường hợp Ban kiểm soát không khởi kiện theo yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này hoặc trong công ty cổ phần không có Ban kiểm soát thì cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này có quyền trực tiếp khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc).

  4. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
  Bạn có thể khởi kiện theo trình tự trên.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn