Miễn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu

Chủ đề   RSS   
 • #487254 16/03/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Miễn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu

  Em muốn hỏi anh/chị về việc nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của bên em đối với nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Bên em có nhập khẩu phế liệu nhôm và sản xuất ra thỏi nhôm rồi xuất đi nước ngoài. Vậy theo quy định mới của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì bên em có thuộc diện:

  1/ Phải nộp thuế nhập khẩu trước khi thông quan không?

  2/ Phải nộp thuế xuất khẩu trước khi thông quan không? và nếu phải nộp thì theo điều khoản nào? Và thuế xuất khẩu này có được hoàn không và nếu được hoàn thì thủ tục tối đa bao nhiêu ngày cơ quan hải quan sẽ làm hoàn cho doanh nghiệp?


  Theo em tìm hiểu trước đây, theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 15 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 thì thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan; trường hợp đặc biệt thì thời hạn nộp thuế có thể dài hơn hai trăm bảy mươi lăm ngày phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.


  Đồng thời, theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu căn cứ theo khoản 4 điều 15 Nghị định này.


  Tuy nhiên, hiện nay, theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Vì vậy, điều 19 Luật này không quy định hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

   
  2730 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận