Mệnh giá trái phiếu DN tối thiểu là 1 tỷ đồng

Chủ đề   RSS   
 • #472209 25/10/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4203 lần


  Mệnh giá trái phiếu DN tối thiểu là 1 tỷ đồng

  Đây là nội dung mới nổi bật tại Dự thảo Nghị định quy định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dự kiến thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP.

  Cụ thể, mệnh giá trái phiếu của DN trong thời gian tới là 1 tỷ đồng hoặc bội số của 1 tỷ đồng Việt Nam (thay vì là 100.000 đồng như hiện nay)

  Đồng thời, Sở GDCK xây dựng Chuyên trang thông tin về trái phiếu DN với các thông tin:

  - Tên doanh nghiệp phát hành, địa chỉ liên hệ;

  - Mã trái phiếu (nếu có);

  - Điều kiện, điều khoản của các loại trái phiếu đã phát hành (bao gồm ngày phát hành, khối lượng, mệnh giá, kỳ hạn còn lại, hình thức trả lãi, điều khoản mua lại và hoán đổi nếu có);

  - Tình hình tài chính và công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp phát hành;

  - Tổ chức lưu ký trái phiếu;

  - Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, việc thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền, việc mua lại trái phiếu trước hạn, việc hoán đổi trái phiếu (nếu có).

  Nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể được truy cập chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin về tình hình phát hành.  

  Ngoài ra, trong vòng 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện lưu ký trái phiếu theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại file đính kèm.

   
  6234 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận