Mẫu thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn trong QĐ 2905?

Chủ đề   RSS   
 • #79042 14/01/2011

  vuthiliem

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 320
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn trong QĐ 2905?

  Chào! 

  Công ty em đăng ký sử dụng hóa đơn cũ đến hết tháng 3/2011. Em đã gửi mẫu đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn lên thuế rồi nhưng họ yêu cầu em phải gửi thêm công văn thông báo lên thuế nữa và lấy mẫu thông báo đó trong công văn 2905, nhưng em đọc công văn 2905 thì không có mẫu nào cả mong giúp em ạ!

  Em cảm ơn.

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 29/09/2011 10:01:28 CH
   
  64681 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #79154   15/01/2011

  LS_PhamDinhHung
  LS_PhamDinhHung
  Top 75
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (839)
  Số điểm: 4933
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 297 lần


  Chào Bạn,

  Vì bạn không nói rõ Công văn 2905 phát hành do ai vào ngày tháng năm nào, nên không tìm văn bản cho được. Bạn nên gặp cán bộ thuế hỏi trực tiếp sẽ có kết quả chính xác và nhanh hơn.

  Thân ái

  Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

  www.saigon-asialaw.com

  VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

  Đoàn LS TP HCM

  MB.0903759409

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
  vuthiliem (05/03/2011)
 • #79168   15/01/2011

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Chào bạn vuthiliem

  Có lẽ bạn đã nhầm Quyết định 2905/QĐ-BTC thành công văn

  Đúng là trong này không có mẫu Thông báo về tiếp tục sử dụng hóa đơn. Nhưng trong này có 2 mẫu thông báo mà DN cần làm. Bạn lên Chi Cục Thuế hỏi rõ tên mẫu nhé.

  Thân 
   
  Báo quản trị |  
 • #79525   17/01/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2736 lần


  Em làm 02 mẫu sau :

  TÊN ĐƠN VỊ:           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                š | ›                                                                      ---o0o---

  Số:

  V/v: Đăng ký sử dụng tiếp hoá đơn mua tại chi cục thuế                    Hà Nội, ngày  tháng  năm

  Kính gửi:  

  I/ Đơn vị :

  Mã số thuế :                                      Số điện thoại:

  Ngành nghề kinh doanh :
  Địa chỉ giao dịch:
  Họ và tên người liên hệ:
  Điện Thoại:

  Địa chỉ:

  Địa chỉ nơi kinh doanh :  

  II/ Họ và tên người đứng đầu tổ chức:  

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .

  Nghề nghiệp hiện tại:

  Chứng minh thư số:                cấp ngày:                                        tại:

  Số điện thoại cố định:

  - Căn cứ nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn GTGT mua tại chi cục thuế quận........, CÔNG TY  .... kính đề nghị Quý Chi Cục chấp thuận cho chúng tôi được đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn còn tồn tính đến ngày 31/03/2011 với số lượng .....số, cụ thể như sau:

  -  Loại hoá đơn :

  -  Ký hiệu :

  - Quyển số : 

  III/ Chúng tôi xin cam kết:

  Các kê khai trên là đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan Thuế có quyền từ chối hoặc đình chỉ sử dụng hóa đơn của đơn vị.

  Nếu được Cục Thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn tự in, đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Nếu sai phạm đơn vị chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                         

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                 

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 390.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; height: 62pt; background-color: transparent;" valign="top">

  BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

  CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

  (Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hố đơn BC26/AC)

  #ece9d8; width: 137.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 62pt; background-color: transparent;" valign="top">

       Mẫu số: BK01/AC

  (Ban hành kèm theo Thông tư

   số 153/2010/TT-BTC ngy

  28/9/2010 của Bộ Ti chính)

  1. Tên tổ chức, cá nhân:

   2. Mã số thuế :

  3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng:

  STT

  #ece9d8; width: 133.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.6pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  Tên loại hoá đơn

  #ece9d8; width: 92.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.6pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  Ký hiệu mẫu

  #ece9d8; width: 66.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.6pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  Ký hiệu hoá đơn

  #ece9d8; width: 60.15pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.6pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  Số lượng

  #ece9d8; width: 50.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.6pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  Từ số

  #ece9d8; width: 54.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.6pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  đến số

  #ece9d8;">

  #ece9d8;">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top">

  I

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 457.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top" colspan="6">

  HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

  #ece9d8;">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 133.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 92.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 66.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 60.15pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 50.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 20.7pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8;">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top">

  II

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 457.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top" colspan="6">

  HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

  #ece9d8;">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 133.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Hoá đơn giá trị gia tăng

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 92.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01 GTKT03LL

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 66.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top">

  QS/2010B

  RR/2010B

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 60.15pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top">

  27

  100

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 50.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top">

  0065624

  0022651

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.75pt; background-color: transparent;" valign="top">

  0065650

  0022750

  #ece9d8;">

  4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

  Hà Nội, ngày 14  tháng 01 năm 2011

                                                           NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                               (Ký, ghi r họ tn, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  Dùng cho các trường hợp phải quyết toán hoá đơn

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 18/01/2011 08:44:22 AM Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 17/01/2011 12:59:47 PM xoá thông tin đơn vị

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #134887   28/09/2011

  nhimtrang
  nhimtrang

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/09/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi chị nếu DN đặt in hóa đơn và bắt đầu sd hóa đơn từ  01/01/2011 thì có phải làm mẫu BK01/AC. Theo em đọc thông tư Điều 33 thông tư 153/2010/TT-BTC thì Dn không phải làm. Nhưng hiện tại cơ quan  thuế cứ bắt bên em phải làm. Và nói DN sẽ bị phạt vì không nộp mẫu BK01/AC.
   
  Báo quản trị |  
 • #134915   28/09/2011

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 766 lần


  nhimtrang viết:
  Xin hỏi chị nếu DN đặt in hóa đơn và bắt đầu sd hóa đơn từ  01/01/2011 thì có phải làm mẫu BK01/AC. Theo em đọc thông tư Điều 33 thông tư 153/2010/TT-BTC thì Dn không phải làm. Nhưng hiện tại cơ quan  thuế cứ bắt bên em phải làm. Và nói DN sẽ bị phạt vì không nộp mẫu BK01/AC.


  Mẫu BK01/AC dành cho trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh làm thay đổi cơ quan quản lý  thuế, nếu DN bạn thay đổi địa điểm và thay đổi luôn cơ quan quản lý thuế thì phải làm nếu muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn còn lại.

  Thân!

  Trích dẫn:
  3.10. Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số

           153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

     Mẫu: BK01/AC

  (Ban hành kèm theo Thông tư

     số 153/2010/TT-BTC ngày

    28/9/2010 của Bộ Tài chính)

  BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

  CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

  (Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)

  1. Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................................

  2. Mã số thuế: ...................................................................................................................

  3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng: ...............................................................................

  STT

  Tên loại hoá đơn

  Ký hiệu mẫu

  Ký hiệu hoá đơn

  Số lượng

  Từ số

  đến số

  1

  Hoá đơn giá trị gia tăng

  01GTKT2/001

  AA/11T

  100,000

  1

  100,000

  ………, ngày………tháng………năm………

                                                                                             NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)


  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 28/09/2011 09:50:14 SA Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 28/09/2011 09:46:27 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #134916   28/09/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2736 lần


  @mrvanthuc : TH nhimtrang hỏi nó là mẫu này :

  3.12.    Mẫu: Bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  

            153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                                                                                  

   

  BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

  CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

  (Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)

   

       Mẫu số: BK01/AC

  (Ban hành kèm theo Thông tư

   số 153/2010/TT-BTC ngày

  28/9/2010 của Bộ Tài chính)

   

  1. Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................

  2. Mã số thuế:...............................................................................................................

  3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: ..................................................................

   

  STT

  Tên loại hoá đơn

  Ký hiệu mẫu

  Ký hiệu hoá đơn

  Số lượng

  Từ số

  đến số

   

   

  I

  HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

   

  1

  Hoá đơn giá trị gia tăng

  01GTKT2/001

  AA/11T

  100,000

  1

  100,000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

   

  ........., ngày.........tháng.........năm......... 

                                                           NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Ghi chú:

  Dùng cho các trường hợp phải quyết toán hoá đơn

   

   

   

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 28/09/2011 10:22:17 SA

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  mrvanthuc (28/09/2011)
 • #134919   28/09/2011

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 766 lần


  tranthibichvan_tax06 viết:
  @mrvanthuc : TH chủ nhimtrang hỏi nó là mẫu này :

  3.12.    Mẫu: Bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  

            153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                                                                                  

   

  BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

  CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

  (Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)

   

       Mẫu số: BK01/AC

  (Ban hành kèm theo Thông tư

   số 153/2010/TT-BTC ngày

  28/9/2010 của Bộ Tài chính)

   

  1. Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................

  2. Mã số thuế:...............................................................................................................

  3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: ..................................................................

   

  STT

  Tên loại hoá đơn

  Ký hiệu mẫu

  Ký hiệu hoá đơn

  Số lượng

  Từ số

  đến số

   

   

  I

  HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

   

  1

  Hoá đơn giá trị gia tăng

  01GTKT2/001

  AA/11T

  100,000

  1

  100,000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

   

  ........., ngày.........tháng.........năm......... 

                                                           NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Ghi chú:

  Dùng cho các trường hợp phải quyết toán hoá đơn

   

   

   

     Đang chỉnh sữa up thêm, em up mất tiêu, BK01/AC có 2 mẫu. thanks BV emoticon
  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 28/09/2011 10:00:39 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #134930   28/09/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2736 lần


  nhimtrang viết:
  Xin hỏi chị nếu DN đặt in hóa đơn và bắt đầu sd hóa đơn từ  01/01/2011 thì có phải làm mẫu BK01/AC. Theo em đọc thông tư Điều 33 thông tư 153/2010/TT-BTC thì Dn không phải làm. Nhưng hiện tại cơ quan  thuế cứ bắt bên em phải làm. Và nói DN sẽ bị phạt vì không nộp mẫu BK01/AC.

  Em phải nói rõ hết 31/12/2010, bên em còn hoá đơn đã mua của CCT, tự in, đặt in chưa sử dụng theo TT 120/2002/TT-BTC ko?

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #135282   29/09/2011

  nhimtrang
  nhimtrang

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/09/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn bị nhầm rùi. Lúc đầu mình thấy trên thuế nói thiếu mẫu BK01/AC mình về xem lại thì nó là mẫu khi thay đổi địa điểm kinh doanh. Khi minh tìm hiểu và hỏi lại thì mẫu mình tải trên mạng là ko đúng. Chính xác mẫu BK01/AC là mẫu tiếp tục đăng ký sử dụng hóa đơn trong Q1/2011
   
  Báo quản trị |  
 • #135288   29/09/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2736 lần


  nhimtrang viết:
  Bạn bị nhầm rùi. Lúc đầu mình thấy trên thuế nói thiếu mẫu BK01/AC mình về xem lại thì nó là mẫu khi thay đổi địa điểm kinh doanh. Khi minh tìm hiểu và hỏi lại thì mẫu mình tải trên mạng là ko đúng. Chính xác mẫu BK01/AC là mẫu tiếp tục đăng ký sử dụng hóa đơn trong Q1/2011

  Mrvanthuc đã đính chính lại luôn rồi, nhầm nhọt gì nữa bạn ?!

  Bây giờ muốn giải quyết tình huống của bạn, bạn nêu rõ TH của bạn đi.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #135449   29/09/2011

  nhimtrang
  nhimtrang

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/09/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trường hợp của em nội dung cụ thể như sau:

  “  Ngày 23/08/2011 công ty chúng tôi nhận được công văn của Chi cục thuế Long Biên thông báo: “Căn cứ thông báo kết quả hủy hóa đơn của đơn vị đã nộp cơ quan thuế ngày 14/01/2011, thì 27 số hóa đơn từ số 99924 đến số 99950 ký hiệu TV/2010B không có trong tồn của tổ chức cá nhân.”

                Ngày 25/08/2011 tôi lên hỏi Chi cục thuế Long Biên thì cán bộ thuế nói đơn vị thiếu mẫu BK01/AC. Tôi nói hồi tháng 12/2010 trên cơ quan thuế nói DN nào tiếp tục sử dụng hóa đơn thì làm mẫu BK01/AC để đăng ký, công ty tôi bắt đầu sử dụng hóa đơn đặt in từ ngày 02/01/2011 nên không phải làm mẫu BK01/AC nhưng cán bộ thuế nói DN vẫn phải làm mục đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn vì nếu không làm thì không có số hóa đơn tồn để hủy. Tôi thấy rất vô lý.

              Tôi nộp thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 28/12/2010 và bắt đầu sử dụng hóa đơn từ ngày 02/01/2011. Tôi nộp báo cáo thanh quyết toán hóa đơn ngày 18/01/2011 (tồn cuối kỳ là 27 số hóa đơn từ số 99924 đến số 99950 ký hiệu TV/2010B) và nộp thông báo hủy 27 số hóa đơn trên vào ngày 20/01/2011.

  Theo Mục 2 Điều 33 của thông tư 153/2010/TT-BTC

  2. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hoá đơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướngdẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng.

   Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện huỷ hoá đơn và tiến hành tạo hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.

  Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.”

  Theo Phần b mục 2 Điều 27 của thông tư 153/2010/TT-BTC

  “2. Các trường hợp hủy hóa đơn

  a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

  b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

  c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. 

  d) Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.”

  Theo như trên Công ty tôi không thuộc diện phải làm mẫu BK01/AC. Tôi đã gọi điện lên phòng tuyên truyền hỗ trợ kê khai thuế của Cục thuế Hà Nội và cán bộ thuế phòng tuyên truyền nói Công ty tôi không phải làm mẫu BK01/AC vì DN không tiếp tục sử dụng hóa đơn.

  Sau đó tôi lên Chi cục thuế Long Biên để giải thích rằng Công ty tôi không thuộc diện nộp mẫu BK01/AC và đưa ra các lý luận như trên nhưng cán bộ trên Chi cục thuế Long Biên nói thông tư viết như thế nhưng DN vẫn phải làm, vì nếu không làm mẫu BK01/AC thì DN không có số tồn để thông báo hủy. Khi tôi nói tôi đã gọi điện hỏi phòng tuyên truyền hỗ trợ kê khai thuế của Cục thuế Hà Nội trên đó nói DN không phải nộp mẫu BK01/AC thì chị cán bộ thuế Chi cục thuế Long Biên nói ở đây họ là người hướng dẫn thực hiện thuế không cần phải hỏi ai hết. Và nói DN sẽ bị phạt vì nộp muộn, mức phạt trên 12triệu.

  Tôi thấy rất vô lý khi trên Chi cục thuế Long Biên cứ một mực bắt DN phải làm mẫu BK01/AC. Vì thế tôi nhờ anh chị luật sư giải đáp giúp tôi:

  1. DN có cần làm mẫu BK01/AC không?
  2. Nếu cán bộ trên Chi cục thuế Long Biên vẫn bắt DN phải làm thì tôi nên xử lý như thế nào?

  Rất mong nhận được câu trả lời sớm của anh (chị).

  Tôi xin chân thành cám ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #135517   29/09/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2736 lần


  @nhimtrang :

  Cty bạn đã sai và CQ Thuế Quận Long Biên đã đúng.

  Căn cứ theo một số Điều tại TT 153/2010/TT-BTC như sau :

  Điều 19. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

  b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.

  Điều 27. Hủy hoá đơn  

  2. Các trường hợp hủy hóa đơn

  b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế

  Như vậy, nếu trước ngày 31/12/2010, cty bạn làm thông báo gửi cho CQ Thuế dừng sử dụng các hóa đơn đã mua hoặc đặt in, tự in theo TT  120/2002/TT-BTC & khi thông báo  dừng sử dụng vì lý do phát hành hóa đơn mới theo TT 153/2010/TT-BTC thì các hóa đơn này là hóa đơn hết giá trị sử dụng. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo với CQ Thuế thì DN phải thực hiện hủy hóa đơn.

  Việc hủy hóa đơn của cty bạn kéo dài từ 2010 sang 2011, nên hết 31/12/2010 là thời điểm quyết toán hóa đơn- DN bạn chưa gửi kết quả hủy hóa đơn cho CQ Thuế thì bắt buộc phải làm BK01/AC & báo cáo trên bảng kê những hóa đơn hết giá trị sử dụng mà DN đã thông báo với CQ Thuế để làm căn cứ hủy vào năm 2011.

  Ps : CQ Thuế LB nói phạt trên 12tr là không có cơ sở.


  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 29/09/2011 11:14:39 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #135633   30/09/2011

  nhimtrang
  nhimtrang

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/09/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em nghĩ là kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế về phát hành hóa đơn. Còn nếu yêu cầu thông báo nộp theo mẫu BK01/AC thì cũng phải ghi rõ trong Điều 19 chứ ạ 
   
  Báo quản trị |  
 • #136596   03/10/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2736 lần


  nhimtrang viết:
  Em nghĩ là kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế về phát hành hóa đơn. Còn nếu yêu cầu thông báo nộp theo mẫu BK01/AC thì cũng phải ghi rõ trong Điều 19 chứ ạ 

  Một lần nữa, chị trả lời lại với em rằng : Hết 31/12/2010, tất cả các DN phải làm bảng kê 01BK/AC gửi kèm Báo Cáo Thanh Quyết Toán Hoá Đơn Năm 2010 để CQ Thuế theo dõi hoá đơn tồn(cần thanh huỷ)- hoá đơn tồn còn tiếp tục sử dụng sang 2011 !!!


  CV dưới ko giải quyết cụ thể tình huống của em nhưng nó cũng tương tự có thể tham khảo được, em đọc thêm sau ;

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:1005/TCT-CS /> V/v thực hiện Thông tư số153/2010/TT-BTC

  Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

   

  Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Tổng cục thuế nhận được công văn và ý kiến của một số Cục thuế nêu vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở quy định tại Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và hướng dẫn tại Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư 153), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Câu hỏi 1: Theo hướng dẫn tại Thông tư 153, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng hóa đơn Bộ Tài chính hoặc hóa đơn đặt in (tự in) của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số89/2002/NĐ-CP của Chính phủ đến hết ngày 31/3/2011, tuy nhiên, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế theo bảng kê 3.12 chậm nhất là ngày 20/1/2011.

  Trường hợp doanh nghiệp gửi bảng kê đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế sau ngày 20/1/2011 thì có chấp thuận không và có bị xử phạt hay không? Nếu doanh nghiệp không đăng ký tiếp tục sử dụng nhưng phát hiện vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn thì xử lý như thế nào?

  Trả lời:

  Về việc tiếp nhận bảng kê tồn hóa đơn từ doanh nghiệp của các Cục Thuế, Tổng cục Thuế có công văn số283/TCT-CS ngày 21/1/2011 yêu cầu các Cục Thuế:

  “Trường hợp những ngày cao điểm, số lượng doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan thuế lớn, cơ quan thuế cần tăng cường cán bộ từ nhiều bộ phận khác nhau của cơ quan thuế để tổ chức tiếp nhận hồ sơ khai thuế, bảng kê tồn hóa đơn của các doanh nghiệp. Cục Thuế có thể tổ chức thành nhiều điểm tiếp nhận khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ khai thuế, bảng kê tồn hóa đơn”.

  Về việc xử lý các trường hợp nộp bảng kê tồn hóa đơn (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153) chậm sau ngày 20/1/2011, chấp thuận để các doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng số hóa đơn tồn đến hết ngày 31/3/2011 và không xử phạt chậm nộp. Đề nghị các Cục Thuế bố trí cán bộ vẫn tiếp nhận và nhập thông tin về hóa đơn tồn từ các bảng kê này theo hướng dẫn tại công văn số99/TCT-TVQT ngày 7/01/2011 của Tổng cục Thuế.

  CQ Thuế nói phạt trên 12triệu chắc chắn là hù doạ bên em. Em cứ làm công văn, làm bảng kê nộp theo yêu cầu của họ. Còn họ bảo phạt thì em cứ chờ cho họ ra QĐ xử phạt đi.

  Ý chị là bên em sai vì ko nộp bảng kê trên, nhưng để phạt thì ko có quy định phạt.Có chăng chỉ là cảnh cáo!

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 03/10/2011 04:10:09 CH Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 03/10/2011 04:03:19 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #203043   24/07/2012

  phonglan_vh
  phonglan_vh

  Female
  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2010
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 360
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  cho em xin mẫu công văn xin tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ khi thay đổi địa điểm trụ sở kinh donah nhưng vẫn cơ quan quản lý thuế cũ. và mẫu thông báo phát hành hóa đơn gửi thuế trong trường hợp này nữa.

  Em xin cảm ơn! mong mọi người giúp em đang rất cần.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #239903   16/01/2013

  anhthu77
  anhthu77

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin Chào các Bạn,

  Mình công ty mình khi đăng kí mẫu 3.12 tiếp tục sử dụng hóa đơn sau ngày 31/12/2010 nhưng bỏ sót mấy cuốn không đăng kí, giờ Chi Cục Thuế kêu lên xử lý, không biết mức phạt bao nhiêu? có bạn nào rơi vô trường hợp này chưa?

  Giúp mình với.

   

   
  Báo quản trị |