MẪU THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chủ đề   RSS   
 • #310181 20/02/2014

  nguyenphihungvt

  Male
  Sơ sinh

  Bạc Liêu, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2014
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 238
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 3 lần


  MẪU THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Xin cho em biết mẫu thanh lý hợp đồng lao động ( công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động)

  xin cảm ơn !

  Phi Hùng

   
  38838 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #310190   20/02/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Công ty bạn là công ty quốc doanh hay ngoài quốc doanh? Nếu ngoài quốc doanh thì có thể làm biên bản thanh lý hợp đồng, nếu đơn phương thì ghi thêm lý do đơn phương là gì.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  nguyenphihungvt (20/02/2014)
 • #310198   20/02/2014

  QuyetQuyen945
  QuyetQuyen945
  Top 50
  Male
  Lớp 11

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (1229)
  Số điểm: 15298
  Cảm ơn: 371
  Được cảm ơn 490 lần


  nguyenphihungvt viết:

  Xin cho em biết mẫu thanh lý hợp đồng lao động ( công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động)

  xin cảm ơn !

  Chào bạn!
  Nếu công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì công ty chỉ có thể ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc Quyết định cho thôi việc chứ không có mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn QuyetQuyen945 vì bài viết hữu ích
  nguyenphihungvt (20/02/2014)
 • #310282   20/02/2014

  legalconsult
  legalconsult
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2012
  Tổng số bài viết (421)
  Số điểm: 3183
  Cảm ơn: 57
  Được cảm ơn 255 lần


  nguyenphihungvt viết:

  Xin cho em biết mẫu thanh lý hợp đồng lao động ( công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động)

  xin cảm ơn !

  Chào bạn,

   

  Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải thỏa mãn các điều kiện theo điều 38 BLLD 2012. Phải thỏa mãn về lý do, thời gian thông báo và trình tự. Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên mới có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ để tránh tranh chấp về sau.

  Bạn có thể tham khảo mẫu này:

  CÔNG TY ..........

   


  Số:......../.........../TBCDHDLD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   

   

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.......tháng...........năm......

   

  THÔNG BÁO

  V/v chấm dứt Hợp đồng lao động

   

  -          Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 của nước CHXHCN Việt Nam;

  -          Căn cứ Hợp đồng lao động số...........ngày …. tháng ….. năm….. ký giữa Đại diện Công ty ............ “Công ty” và Ông (bà)..............;

  -          Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của Công ty.

   

  NAY THÔNG BÁO NHƯ SAU:

  Điều 1. Công ty ......... sẽ chấm dứt Hợp đồng lao động số...........ngày..........với Ông (bà).........., kể từ ngày …. tháng ….. năm…..

  Lý do: (nêu lyd do đơn phương chấm dứt).

   

  Điều 2. Ông (bà) ………………….. có trách nhiệm bàn giao công việc, các tài liệu, hồ sơ, trang thiết bị đã được cấp và giải quyết các thủ tục cần thiết khác theo quy định quy định của Công ty kể từ ngày thông báo này đến hết ngày …. tháng ….. năm…..

   

  Điều 3. Trưởng phòng [hành chính nhân sự] và Ông (bà) ……………………… chịu trách nhiệm thực hiện theo Thông báo này.

   

   

  Nơi nhận :

  - Như điều 3;

  - Lưu

   

   

  CÔNG TY

  (ký tên và đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

  .....

  Chức vụ: (Tổng) Giám đốc


   

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn legalconsult vì bài viết hữu ích
  nguyenphihungvt (21/02/2014)