Mẫu soạn thảo hợp đồng kinh tế

Chủ đề   RSS   
 • #2606 12/06/2008

  sanhnt

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:25/01/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu soạn thảo hợp đồng kinh tế

  Rất mong được luật sư tư vấn bản hợp đồng kinh tế về việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn theo #0070c0;">Nghị định số 66/2006/NĐ-Cp, ngày 07/7/2006 cảu Chính phủ.
   
  98193 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #2607   12/06/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  tư vấn hợp đồng

  Chào bạn;

  Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 do Chính phủ ban hành quy định về phát triển ngành nghề nông thôn.  

  Nghị định đề cập đến nhiều đối tượng, nhiều hoạt động của các ngành nghề khác nhau… mà mỗi đối tượng, ngành nghề đều có đặc thù riêng.

  Vì vậy, bạn nên cho biết cụ thể hơn về đối tượng, chủ thể… của hợp đồng và ngành nghề dự kiến đầu tư mới có thể tư vấn cho bạn được.

  Thân. 

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 21/09/2010 03:07:54 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #2608   23/06/2008

  hungbrvt2001
  hungbrvt2001

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  soạn thảo hợp đồng kinh tế

  Khi soạn thảo Hợp đồng kinh tế, đựơc điều chỉnh bởi những qui định nào ?
   
  Báo quản trị |  
 • #2609   23/06/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  hợp đồng

  Chào bạn;

  Một vài ý trao đổi cùng bạn như sau:

  Khi soạn thảo hợp đồng (nói chung) tùy vào đối tượng hợp đồng mà có những Luật, Nghị định … điều chỉnh riêng cho từng đối tượng đó.  Nhưng, bộ luật chi phối nhiều dạng hợp đồng nhất là Bộ Luật Dân sự và tùy vào từng đặc điểm của đối tượng hợp đồng mà có thêm các văn bản luật khác cùng điều chỉnh.

  Ví dụ:

  -Hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp … do Bộ Luật Dân sự điều chỉnh;

  -Hợp đồng mua bán nhà … do Bộ Luật Dân sự và Luật Nhà ở điều chỉnh;

  -Hợp đồng chuyển Quyền sử dụng đất … do Bộ Luật Dân sự và Luật đất đai điều chỉnh;

  -Hợp đồng Đại lý … do Bộ Luật Dân sự và Luật Thương mại điều chỉnh; …

  Do đó khi soạn hợp đồng, bạn nên xác định đối tượng cụ thể của hợp đồng, quan hệ của chủ thể với đối tượng hợp đồng… mà lựa chọn các văn bản luật có liên quan.

  Thân.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #2610   04/07/2008

  sanhnt
  sanhnt

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:25/01/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Luật sư!

  Xin Luật sư tư vấn những nội dung cơ bản của việc ký kết hợp đồng kinh tế về xây dựng dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nghề nông thôn". Giữa chủ thể là cơ quan nhà nứơc và một bên là phân viện quy hoạch.

  Kính chào Luật sư./.
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 21/09/2010 03:08:43 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #2611   04/07/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Tư vấn

  Chào bạn;

  Có phải cơ quan bạn muốn ký hợp đồng giao cho Phân viện quy hoạch lập: “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nghề nông thôntrên địa phương mình quản lý?

  Bạn nên nói rõ hơn.

  Thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #2614   08/07/2008

  sanhnt
  sanhnt

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:25/01/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Luật sư!

  Đúng như Luật sư đặt vấn đề. Cơ quan tôi muốn ký hợp đồng với Phân viện Quy hoạch.

  Vậy, rất mong Luật sư tư vấn mẫu hợp đồng kinh tế.

  Thành thật cảm ơn Luật sư.
   
  Báo quản trị |  
 • #2615   09/07/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Mẫu hợp đồng

  SỞ ................. TỈNH ..............

  BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

  - Số ….Đường …..- Phường …..-Thị xã ……

  - Điện thoại và fax : ………

  - Email : ………………

  - Mã số thuế : ……………..

    

  THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG

  CÔNG VIỆC TƯ VẤN, LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ..........

  ký với Viện Quy hoạch Tỉnh ....

   

   

  Chương trình Phát triển Ngành nghề Nông thôn

  tỉnh .............. 

  Số hợp đồng : ….. /......-HĐ

  Tỉnh .............., tháng … /2008

  Thỏa thuận

  về

  Dịch vụ Tư vấn, Lập Quy hoạch Phát triển Ngành nghề Nông thôn trên địa bàn Tỉnh ..........

  ĐIỀU 1. Các bên

  Thỏa thuận hợp đồng này được ký kết giữa các bên :

  Sở ...................... Tỉnh ...

  Ban quản lý Chương trình Phát triển Ngành nghề Nông thôn

  Địa chỉ : Số ..... đường ......, phường ......, Thị xã ......, tỉnh ........

  Điện thoại và Fax cơ quan : ..................... ; Di động : ....................

  E-mail:

  Mã số thuế :

  (Sau đây gọi là Sở ....../BQL Chương trình .......)

  Tên Doanh nghiệp/Cty/Tổ chức  : .........................................................................

  Địa chỉ : ........................................................................................................

  Điện thoại : ..............................................

  Fax : ..........................................................

  E-mail: ......................................................

  (Sau đây gọi là “Viện Quy hoạch”)

  Sở ............../BQL Chương trình Phát triển Ngành nghề Nông thôn tỉnh ....... chỉ định người có tên sau đây làm :

  - Cán bộ phụ trách : Ông, Bà Trần ................-PGĐ Sở ........./BQL Chương trình ......... tỉnh ......

  Viện Quy hoạch ...... chỉ định những người có tên sau đây làm :

  - Quản lý dự án :

  1. Ông (Bà) ...................................................................................................

  2. Ông (Bà) ...................................................................................................

  3. Ông (Bà) ....................................................................................................

  Mọi thông tin trao đổi có liên quan đến việc Tư vấn, Lập Quy hoạch Phát triển Ngành nghề Nông thôn trên địa bàn Tỉnh .....giữa các bên tham gia thỏa thuận hợp đồng này sẽ được chuyển đến những địa chỉ nêu trên và gửi đến những người đại diện của các bên.

  ĐIỀU 2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  Sở ............/BQL Chương trình Phát triển Ngành nghề Nông thôn tỉnh ....... đồng ý giao cho Viện Quy hoạch ......... tư vấn và Lập Quy hoạch Phát triển Ngành nghề Nông thôn trên địa bàn Tỉnh .....

  ĐIỀU 3. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

  Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, căn cứ vào các báo cáo, nghiên cứu khoa học về .....Viện Quy hoạch .... chịu trách nhiệm Tư vấn và Lập Quy hoạch Phát triển Ngành nghề Nông thôn trên địa bàn Tỉnh .....

  Việc Tư vấn và  Lập Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn phải đảm bảo các mục tiêu sau:

  - Được xây dựng theo từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của từng Quận/huyện, của Tỉnh và cả nước.

  - Việc Tư vấn và xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP. ....

  Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn phải đảm bảo các nội dụng chủ yếu:

  1. Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển ngành nghề nông thôn trên các vùng của địa phương, đi sâu phân tích cơ cấu sản phẩm chủ yếu, vùng nguyên liệu, công nghệ, lao động, tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng và về môi trường;

  2. Phân tích, dự báo các yếu tố phát triển ngành nghề nông thôn, trong đó có phân tích, dự báo đầy đủ yếu tố tác động đến sự phát triển của làng nghề, nhất là về thị trường, yêu cầu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ;

  3. Xác định vị trí, vai trò của ngành nghề nông thôn đối với kinh tế địa phương và các mục tiêu phát triển ngành nghề nông thôn;

  4. Luận chứng các phương án phát triển ngành nghề nông thôn, các sản phẩm chủ yếu và các điều kiện đảm bảo mục tiêu quy hoạch được thực hiện, như: nguồn nguyên liệu, công nghệ, lao động...;

  5. Xây dựng chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề với nội dung: bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống; phát triển làng nghề gắn với du lịch; phát triển làng nghề mới;

  6. Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án tổ chức thực hiện;

  7. Thể hiện các phương án quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên bản đồ quy hoạch.

  ...................................

  ĐIỀU 4. BÁO CÁO

  Viện Quy hoạch ..... phải báo cáo định kỳ hàng tháng vào ngày 30... tiến độ công việc đã và đang thực hiện bằng bản điện tử (bản mềm) và bản in ra giấy (bản cứng) bằng tiếng Việt (theo định dạng Microsoft Word và Excel hoặc các định dạng khác theo yêu cầu của Sở ...../BQL.....) cho Sở ..../BQL Chương trình .... Tỉnh .....

  ĐIỀU 5. THỜi HẠN

  Các Tài liệu, báo cáo, phương án ... có liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và bản đồ quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh dự thảo cuối cùng phải được nộp chậm nhất là vào [Ngày].

  Sau khi có ý kiến đóng góp, xây dựng ... của các Ban, ngành ... và ý kiến chỉ đạo cuối cùng của Sở ....../ BQL Chương trình .... tỉnh ..... Viện Quy hoạch có trách nhiệm sửa chữa và hiệu chỉnh lại các tài liệu, báo cáo, phương án ... có liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và bản đồ quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh và

  Các Tài liệu, báo cáo, phương án ... có liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và bản đồ quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh chính thức phải được nộp chậm nhất là vào [Ngày].

  ĐIỀU 6. CHI PHÍ

  Tổng chi phí trọn gói cho việc thực hiện các công việc đã nêu tại điều 2 và đạt mục tiêu, yêu cầu nêu tại điều 3 của hợp đồng này là ...............................(......................đồng).

  ĐIỀU 7. THANH TOÁN

  (1)  Chi phí sẽ được thanh toán bằng Ngân sách Nhà nước cho Viện Quy hoạch ....... làm ba lần :

  * Chi phí tạm ứng cho Viện quy hoạch ..... khi bắt đầu công việc số tiền là ........... (tương đương 20% giá trị tổng hợp đồng);

  * Chi ........... (tương đương 40% giá trị tổng hợp đồng) sau khi Sở ...... và BQL Chương trình ...... phê duyệt các tài liệu, báo cáo, phương án ... có liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và bản đồ quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh dự thảo cuối cùng.

   * Chi ........... (tương đương 30% giá trị tổng hợp đồng) sau khi Viện Quy hoạch có trách nhiệm sửa chữa và hiệu chỉnh lại các tài liệu, báo cáo, phương án ... có liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, bản đồ quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh và Sở ...... và BQL Chương trình ...... đã phê duyệt các tài liệu, báo cáo, phương án ... có liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, bản đồ quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh bản chính thức và chấp nhận nghiệm thu.

   * Chi ........... (tương đương 10% giá trị tổng hợp đồng) sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chấp nhận các tài liệu, báo cáo, phương án ... có liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và bản đồ quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

  Tất cả các đợt thanh toán trên, Viện Quy hoạch ... phải xuất hóa đơn Tài chính hợp lệ kèm theo cho các đợt thanh toán.

  (2)   có thể thực hiện thanh toán :

  ¨ Sở ...... và BQL Chương trình ...... có thể thanh toán cho Viện Quy hoạch bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau:

  Tên ngân hàng: [ ]

  Địa chỉ: [ ]

  Mã số bưu chính và thành phố: [ ]

  Quốc gia: [ ]

  Số đăng ký: [ ]

  Số tài khoản: [ ]

  Tên chủ tài khoản: [ ]

  Ghi chú : Thông tin tài khoản nói trên sẽ được Viện Quy hoạch....  điền vào giấy đề nghị thanh toán.

  Hoặc

   ¨ chuyển séc cho : [Tên]

  ĐIỀU 8. Bàn giao và nghiỆm thu

   Vào ngày .... Các Tài liệu, báo cáo, phương án ... có liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, bản đồ quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh bản chính thức (đã được sửa chữa và hiệu chỉnh) phải được bàn giao cho Sở ......./BQL Chương trình ......... Tất cả các tài liệu nói trên phải lập thành 12 bộ, kèm theo các bản điện tử (bản mềm) và bản in ra giấy (bản cứng) bằng tiếng Việt (theo định dạng Microsoft Word và Excel hoặc các định dạng khác theo yêu cầu của Sở ...../BQL.....)

  Việc bàn giao phải được ghi thành biên bản và ghi cụ thể số lượng các loại tài liệu, bản đồ bàn giao .... và phải có ký xác nhận của những người đại diện của hai bên.

  .......

  ĐIỀU 9. BÍ MẬT THÔNG TIN

  Viện Quy hoạch .... sẽ phải đảm bảo giữ bí mật thông tin trước bên thứ ba liên quan đến những vấn đề mà mình có thể biết trong quá trình thực hiện công việc.

  ĐIỀU 10. BẢN QUYỀN

  Sở ......./BQL Chương trình ......... có quyền sử dụng miễn phí các tài liệu được thu thập, chuẩn bị hoặc soạn thảo trong quá trình thực hiện công việc. Viện Quy hoạch .... không được cung cấp bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến công việc của hợp đồng này cho bất kỳ cá nhân, đơn vị nào khi chưa có ý kiến chính thực bằng văn bản của Sở ......./và BQL Chương trình .........

  ĐIỀU 11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

  Sở ......./BQL Chương trình ....... có quyền chấm dứt Thỏa thuận hợp đồng này bằng văn bản tại bất kỳ thời điểm nào nếu Viện Quy hoạch .... không bảo đảm thời gian thực hiện công việc, không bảo đảm chế độ báo cáo tiến độ thực hiện cũng như không bảo đảm các mục tiêu và yêu cầu đã đưa ra trong hợp đồng này.

  ....

  ĐIỀU 12. GIẢi QUYẾT TRANH CHẤP

  Các bên sẽ nỗ lực tối đa để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào một cách thân thiện.

  Mọi vấn đề liên quan đến các bên sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam

  -------o0o------

  Thỏa thuận hợp đồng này đươc lập thành hai bản có giá trị như nhau. Viện Quy hoạch ...... giữ một bản và Sở ............./BQL Chương trình ...... giữ một bản. Thỏa thuận hợp đồng có hiệu lực vào ngày Sở ....../BQL Chương trình .... cùng Viện Quy hoạch ..... ký Thỏa thuận hợp đồng.

  Đại diện Viện Quy hoạch :           

  __________________, ngày _____________  2008

   

   

   

   

   

  ___________________________________

  (Chữ ký) (Đóng dấu tên người ký)

   

  Đại diện Sở ......../BQL Chương trình ...... :

   

  ___________________, ngày ____________  2008

   

   

   

   

   

  ____________________________________

  (Chữ ký) (Đóng dấu tên người ký)

   

  Mẫu hợp đồng chỉ mang tính tham khảo, bạn có thể sửa lại cho phù hợp với yêu cầu.
  Vì mẫu hợp đồng quá dài nên Font chữ và khoảng cách không đúng. Bạn có thể cho địa chỉ email để gởi lại cho bạn.
  Chúc bạn thành công;
  Thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #2616   16/07/2008

  sanhnt
  sanhnt

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:25/01/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Luật sư!

  Trước hết rất chân thành cảm ơn Luật sư đã tư vấn mẫu hợp đồng cho tôi và tôi đã nhận được.

  Chào thân.
   
  Báo quản trị |  
 • #2617   17/07/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Tư vấn

  Rất  vui được tư vấn cho bạn qua Thư viện Pháp luật.
  Thân.
   
  Báo quản trị |  
 • #2695   23/04/2009

  powernguyen
  powernguyen

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào luật sư

  Hiện nay chúng tôi đang soạn thảo một hố sơ mời thầu hình thức tổng thầu cho dự án thuỷ điện. Tuy nhiên do các thành viên công ty chưa từng tham gia việc soạn thảo hình thức tổng thầu này.

  Luật sư có thể gửi giúp tôi một mẫu hợp đồng tổng thầu xây dựng công trình thuỷ điện được không?

  Xin cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #2696   23/04/2009

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Hop dong tong thau

  Chào bạn.

  Đề nghị bạn cho địa chỉ mail để Luật sư tư vấn cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng và các tài liệu có liên quan (vì nhiều trang nên không trình bày qua phần tư vấn được) hoặc bạn liên hệ với Luật sư: Đặng Thanh Liêm qua thuvienphapluat để được cung cấp.

  Thân.

  Ls. DangThanhLiem

   
  Báo quản trị |  
 • #7202   27/07/2008

  aotimsonghuong
  aotimsonghuong

  Sơ sinh

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục ly hôn mà 2 vợ chồng đã sống ly thân nhiều năm?

  Chào luật sư !

  Luật sư có thể tư vấn giúp tôi : Tôi có một người bạn, tình hình hôn nhân của người ấy là 2 vợ chồng đã sống ly thân gần 7 năm .


  Bây giờ người ấy muốn ly hôn , thì thủ tục để giải quyết chấp thuận cho ly hôn là gồm những thủ tục gì ? Thời gian trong bao lâu ? ( Người đó có 2 con : con lớn học lớp 12, con nhỏ học lớp 7 )


  Chân thành cám ơn !
   
  Báo quản trị |  
 • #7203   28/07/2008

  lstuan
  lstuan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 108
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần  Trả lời:  Chào bạn,  Về câu hỏi của bạn tôi có mấy vấn đề góp ý với bạn như sau: Trước tiên Bạn nên khuyên Bạn của Bạn phải suy nghĩ thật kỹ xem còn cách nào khác để đoàn tụ không?  Nếu không  thể đoàn tụ được nữa thì Ly hôn là biện pháp cuối cùng. Khi tiến hành thủ tục ly hôn, bạn của bạn cần chuẩn bị:


  - Nếu thuận tình ly hôn: khi hai vợ chồng cùng đồng ý tự nguyện thuận tình ly hôn nghĩa là các vấn đề đã được hai vợ chồng đồng ý như: ly hôn, nuôi con, cấp dưỡng nuôi con … hồ sơ nộp tại Tòa án nhân Quận ( huyện) nơi Vợ hoặc chồng cư trú. Thời hạn giải quyết khoảng 3 tháng.


  - Nếu một bên xin ly hôn: khi chồng hoặc vợ nộp đơn ly, trong đơn xin ly hôn phải nêu lý do xin ly hôn đồng thời kèm theo chứng cứ để chứng minh. Theo qui định Pháp luật về hôn nhân gia đình không qui định chế định ly thân, nhưng thời gian ly thân có thể xem xét là lý do giải quyết ly hôn. Nếu chồng xin ly hôn nộp hồ sơ tại  Tòa án nhân Quận ( huyện) nơi vợ cư trú và ngược lại. Thời gian giải quyết khoảng 5 tháng.


  Về nuôi con và cấp dưỡng: Nguyên tắc do hai vợ chồng thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể quyền lợi của các con mà giao cho ai nuôi và mức cấp dưỡng. Nếu con từ 9 tuổi trở lên phải tham khảo ý kiến của người con đó.


  Hô sơ gồm:


   1/ Đơn thuận tình ly hôn hoặc đơn xin ly hôn


   2/ Giấy chứng nhận  kết hôn,


   3/ Bản sao giấy khai sinh các con,   4/ Bản sao CMND, hộ khẩu, của hai vợ chồng và các con


  Ls Tuấn

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: