Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp từ 01/9

Chủ đề   RSS   
 • #553511 30/07/2020

  DuTiepKhac
  Top 150
  Male
  Lớp 10

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 12589
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 144 lần


  Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp từ 01/9

  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

  Ảnh chụp một phần Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp từ 01/9

  Thông tư 66/2020/TT-BTC hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây đựng Quy chể kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

  Đối tượng áp dụng

  - Thông tư 66/2020/TT-BTC áp dụng đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

  - Các doanh nghiệp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 66/2020/TT-BTC được khuyến khích xây dựng Quy chế kiếm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC.

  Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

  Doanh nghiệp tham chiếu mẫu Quy chể kiểm toán nội bộ tại Phụ lục Thông tư 66/2020/TT-BTC để xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP, các quy định pháp luật hiện hành và cơ cẩu tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.

  Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020.

   
  474 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận