Mẫu quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp (dự kiến)

Chủ đề   RSS   
 • #532809 12/11/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 590 lần


  Mẫu quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp (dự kiến)

  Là nội dung đang được Bộ Tài chính đưa ra dự thảo tại Thông tư hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiều trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán bội bộ của cơ quan đơn vị.

  Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, gồm:

  - Công ty niêm yết;

  - Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

  - Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

  Các doanh nghiệp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ quy định tại Thông tư này.

  Theo dự thảo, Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị phải phải bao gồm các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, gồm: mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị và mối quan hệ với các bộ phận khác; trong đó có các yêu cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác.

  Xem chi tiết dự thảo và mẫu quy chế tại file đính kèm:

   

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 12/11/2019 10:01:01 SA
   
  1228 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận