DanLuat 2015

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #2757 08/07/2009

  VoThiThanhTuyen

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 245
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

  Con chào chú Hiệp , chú cho con hỏi về biểu mẫu phụ lục hợp đồng lao động ( mẫu số 2). Biễu mẫu này có sẵn giống hợp đồng lao động ( mẫu số 1) không chú?

  Con nghe nhiều người nói là không có mẫu sẵn, vậy văn bản nào nói về vấn đề này ? Chú gửi cho con nhé. Con cảm ơn chú nhiều. Con chúc chú sức khỏe và thành đạt.
  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen ngày 17/04/2010 07:57:50 AM
   
  119101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #2758   08/07/2009

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  Xin chào "cháu",

  "Cháu" có thể xem mẫu mà "cháu" quan tâm theo đây:

  Mẫu số 1

  MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  -----------------------------------------------------------------------------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------------------

  Tên đơn vị: .......

  Số: ....................

  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:                          Quốc tịch:

  Chức vụ:

  Đại diện cho (1):                       Điện thoại:

  Địa chỉ:

  Và một bên là Ông/Bà:                      Quốc tịch:

  Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại.

  Nghề nghiệp (2):

  Địa chỉ thường trú:

  Số CMTND: cấp ngày ..../..../..... tại

  Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại

  Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

   

  Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

  - Loai hợp đồng lao động (3):

  - Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..

  - Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..

  - Địa điểm làm việc (4):

  - Chức danh chuyên môn:                     Chức vụ (nếu có):

  - Công việc phải làm (5):

   

  Điều 2: Chế độ làm việc

  - Thời giờ làm việc (6)

  - Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

  Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:

  - Phương tiện đi lại làm việc (7):

  - Mức lương chính hoặc tiền công (8):

  - Hình thức trả lương:

  - Phụ cấp gồm (9):

  - Được trả lương vào các ngày              hàng tháng.

  - Tiền thưởng:

  - Chế độ nâng lương:

  - Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

  - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):

  - Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):

  - Chế độ đào tạo (11):

  Những thỏa thuận khác (12):

   

  2. Nghĩa vụ:

  - Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

  - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ...

  - Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

   

  Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

  - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

  - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

  2. Quyền hạn:

  - Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

  - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

   

  Điều 5: Điều khoản thi hành

  - Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

  - Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày .... tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

  Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm .....

   

  Người lao động

  (Ký tên)

  Ghi rõ Họ và Tên

  Người sử dụng lao động

  (Ký tên, đóng dấu)

  Ghi rõ Họ và Tên

   


   

  Hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động

  1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà nội.

  2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.

  3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.

  4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 - Đinh lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ: Số 5 - Tràng Thi - Hà Nội.

  5. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện; thiết bị thông gió; thiết bị lạnh... trong doanh nghiệp.

  6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần.

  7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ: xe đơn vị đưa đón hoặc cá nhân tự túc.

  8. Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: Thang lương A.1.Cơ khí, Điện, Điện tử - Tin học; Nhóm III; Bậc 4/7; Hệ số 2,04; Mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400 đồng/tháng.

  9. Ghi tên loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng; Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng.

  10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hằng tháng người sử dụng lao động trích 6% từ tiền lương tháng của người lao động và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% tiền lương tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế.

  Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17% tiền lương tháng.

  11. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.

  12. Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ Luật Lao động, trong thỏa ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật.

  13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không làm việc đủ 02 năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng.

  Mẫu số 2                       MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------------------

  Tên đơn vị: .......

  Số: ....................

  PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

   

  Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:............................ Quốc tịch:........................

  Chức vụ:....................................................................................................

  Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:......................

  Địa chỉ:................................................

  Và một bên là Ông/Bà:.......................... Quốc tịch:..........................

  Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại...............................

  Nghề nghiệp (2):..........................................................

  Địa chỉ thường trú:................................................................

  Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... tại...............................................

  Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại........................

  Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

  1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

  .......................................................................................

  ....................................................................................................

  2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

  .......................................................................................................

  .......................................................................................................................

  Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

   

  Người lao động

  (Ký tên)

  Ghi rõ Họ và Tên

  Người sử dụng lao động

  (Ký tên, đóng dấu)

  Ghi rõ Họ và Tên

   


   

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ls_lexuanhiep vì bài viết hữu ích
  Thoa.tenk (15/05/2011) banmaixanh06101991 (15/12/2014)
 • #2759   07/08/2009

  lshailong
  lshailong
  Top 200


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/06/2009
  Tổng số bài viết (311)
  Số điểm: 1630
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 24 lần


  Chú Hiệp tư vấn cho "cháu" Tuyen rất kỹ, "cháu" cứ làm theo nhé.

  TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI LONG

  Địa chỉ: 222 ngõ Quỳnh - Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội

  Email: vplshailong09@gmail.com

  Website: www.vplshailong.com

  Tel: 043 6254783

  Fax: 043 6254784

  Mobile: 0904 123516

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lshailong vì bài viết hữu ích
  banmaixanh06101991 (15/12/2014)
 • #2760   07/08/2009

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  Cảm ơn ý kiến của bạn lshailong!
   
  Báo quản trị |  
 • #2762   07/08/2009

  daivietluat
  daivietluat

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/02/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 1 lần


  cháu chào chú!
  cháu muốn xem một vài mẫu về quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn.
  cháu cám ơn chú nhìu.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daivietluat vì bài viết hữu ích
  banmaixanh06101991 (15/12/2014)
 • #2763   07/08/2009

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------

   

  Quận 1, ngày…………tháng 04 năm 2008

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

  V/v: Bổ nhiệm người phụ trách kế toán

   

   

  CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XYZ

   

  -         Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104003718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/03/2008;

  -         Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty;

  -         Theo nhu cầu thực tiễn của Công ty.

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

   

  Điều 1: Công ty TNHH Một Thành Viên XYZ quyết định bổ nhiệm bà ..........................- CMND số:.........................., do Công An tỉnh Đồng Tháp cấp ngày ................. - là người phụ trách kế toán của Công ty.

   

  Điều 2: Các phòng ban chứng năng của Công ty và bà..................................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

   

                            CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XYZ

                 Đại diện theo pháp luật

   

   

   

   

   

  ______________________

                      Ông NguyễnA

                      Chủ tịch

   

   

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------

   

  Quận 1, ngày…………tháng 04 năm 2008

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

  V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

   

                                                                                       

  CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XYZ

   

  -         Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104003718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/03/2008;

  -         Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty;

  -         Theo nhu cầu thực tiễn của Công ty.

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

                          

  Điều 1: Công ty TNHH Một Thành Viên XYZquyết định bổ nhiệm ông Nguyễn A – sinh ngày 19/05/1977; hộ chiếu số …………………, do Prefecture De Police De Paris cấp ngày 01/04/2005 - là Giám đốc Công ty.

   

  Điều 2: Các phòng ban chứng năng của Công ty và ông NguyễnA chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

   

                            CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XYZ

  Đại diện theo pháp luật

   

   

   

   

   

  ______________________

                      Ông NguyễnA

                      Chủ tịch

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ls_lexuanhiep vì bài viết hữu ích
  banmaixanh06101991 (15/12/2014)
 • #2764   07/08/2009

  sonca247
  sonca247

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật sư cho hỏi với loại hợp đồng như trên, sau khi hợp đồng hết hạn có phải làm thanh lý không (trong trường hợp không ký tiếp nữa)? Nếu có thì mẫu như thế nào ạ?
   
  Báo quản trị |  
 • #2765   07/08/2009

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  Chào anh/chị,

  Sau khi hợp đồng hết hạn, không nhất thiết phải làm thanh lý mà chỉ cần giởi thông báo là đủ.

  Trân trọng

   
  Báo quản trị |  
 • #2766   07/08/2009

  giapvannguyen
  giapvannguyen

  Sơ sinh

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về nội dung hợp đồng.

  Đề nghị Quý cơ quan cho chúng tôi được biết về sự khác nhau giữa hợp đồng tư vấn và hợp đồng kinh tế?
  Xin cám ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #2767   07/08/2009

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  Chào anh chị,

  Trườc đây khi Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế còn hiệu lực, thuật ngữ "Hợp đồng kinh tế" hay được áp dụng để chỉ các giao dịch hợp đồng ký giữa các pháp nhân nhằm mục đích kinh doanh.


  Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật dân sự 2005 đã có hiệu lực và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. Vì vậy, thuật ngữ "Hợp đồng kinh tế" chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Các doanh nghiệp vẫn còn thói quen dùng thuật ngữ "hợp đồng kinh tế", thay vì  chỉ cần dùng thuật ngữ "Hợp đồng" là đầy đủ rồi.

  Theo tôi, người ta thường phân biệt sự khác nhau giữa hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại, chứ không phân biệt sự khác nhau giữa hợp đồng tư vấn và hợp đồng kinh tế.


  Về mặc lý luận, hợp đồng tư vấn có thể là một dạng của hợp đồng dân sự nếu ít nhất một trong hai bên tham gia hợp đồng không vì mục đích kinh doanh; và nó cũng có thể là một dạng của hợp đồng thương mại nếu hai bên vì mục đích kinh doanh.

  Một vài ý kiến với anh chị. Trân trọng.


           

   
  Báo quản trị |  
 • #48748   12/04/2010

  nguyenthitrang1980
  nguyenthitrang1980

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào anh Hiệp,

  Anh cho em hỏi trường hợp của em ký hợp đồng lao động 12 tháng với người lao động nhưng trong quá trình hoạt động được 3 tháng em thấy với mức lương như vậy thì không đáp ứng nhu cầu cho người lao động vì vậy em muốn thay đổi mức lương, trong trường hợp này em làm phụ lục hợp đồng lao động có được không ? Xin anh cho em ý kiến

  Chân thành cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #48749   12/04/2010

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Thời hạn hợp đồng lao động của bạn là 12 tháng. Tuy nhiên, nếu bạn và người sử dụng lao động thỏa thuận được việc thay đổi mức tăng lương trước khi kết thúc hợp đồng thì 2 bên sẽ làm phụ lục điều chỉnh mức lương. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng lao động đã ký.

  Chúc bạn may mắn.

  Trân trọng. 

   
  Báo quản trị |  
 • #48753   19/04/2010

  nguyenthitrang1980
  nguyenthitrang1980

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn anh Hiệp rất nhiều!
   Em chúc anh 1 ngày làm việc vui vẻ.

   
  Báo quản trị |  
 • #48754   19/04/2010

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  Không có chi

   
  Báo quản trị |  
 • #78657   12/01/2011

  thuyly89
  thuyly89

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/04/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ôi trời, ở đây toàn chú đẹp trai mà lại trả lời rất hay. Thế mà hnay cháu mới biết đến trang này
   
  Báo quản trị |  
 • #94553   12/04/2011

  hoanhonho
  hoanhonho

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:12/04/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chào chú.
  chú cho cháu hỏi tí nhé
  giờ cháu đang almf phụ lục hợp đồng cho Giám đốc vì bên BHXH, BHYT đã điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm tối thiểu là 1.050.000 đ nhưng khi điều chỉnh phải kèm theo phụ lục hợp đồng.
  cháu không biết viết theo kiểu như thế nào cả
  chú giúp cháu nhé
  cháu cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #97534   22/04/2011

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn phải làm Phụ lục hợp đồng để điều chỉnh mức lương tối thiểu.

  Nội dung phụ lục nêu rõ mức lương mới là bao nhiêu?
  Các điều khoản khác của Hợp đồng vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

  Bạn làm công tác nhân sự thì tôi nghĩ việc chuẩn bị một bản Phụ lục hợp đồng thì không có gì là không làm được.

  Trân trọng.
   
  Báo quản trị |  
 • #102710   15/05/2011

  Thoa.tenk
  Thoa.tenk

  Chồi

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:09/02/2011
  Tổng số bài viết (40)
  Số điểm: 1420
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào anh Hiệp, cho em hỏi một câu nha.Hiện nay thì phụ cấp có đóng BHXH không?nếu có thì trên HĐLĐ em chỉ thể hiện mức lương cơ bản,còn phần phụ cấp thì em làm phụ lục hợp đồng được không?
  Trong tờ khai theo mẫu GHI:Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Em khai thông tin vào đó nhưng em chỉ đóng BHXH được không?Hay em đóng khoản nào thì sửa lại cho đúng ạ?Mong nhận được câu trả lời sớm, Công ty em đóng BHXH hơi muộn nên anh có mẫu giải trình thì cho em xin luôn với.Em cảm ơn nhiều nhiều.
   
  Báo quản trị |  
 • #192383   08/06/2012

  sunshine231
  sunshine231

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào anh chị!
  Anh chị cho em hỏi, công ty em muốn thêm phụ lục hợp đồng kinh tế, bên em đã kí hợp đồng rồi và bên A đã cấp hàng, nhưng có hóa đơn, liệu bên em có kí được phu lục hợp đồng và biểu mẫu cần chú ý những gì được không ạ? Em bên Kỹ thuật mới vào mấy mòn này nên không được rõ luật lắm nên mong các tiền bối chỉ bảo cho.
  Cám ơn cả nhà
   
  Báo quản trị |  
 • #192445   08/06/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6832)
  Số điểm: 77838
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3731 lần


  sunshine231 viết:
  Chào anh chị!
  Anh chị cho em hỏi, công ty em muốn thêm phụ lục hợp đồng kinh tế, bên em đã kí hợp đồng rồi và bên A đã cấp hàng, nhưng có hóa đơn, liệu bên em có kí được phu lục hợp đồng và biểu mẫu cần chú ý những gì được không ạ? Em bên Kỹ thuật mới vào mấy mòn này nên không được rõ luật lắm nên mong các tiền bối chỉ bảo cho.
  Cám ơn cả nhà

  Phụ lục và biểu mẫu hợp đồng để làm gì vậy bạn? Chú ý những gì? Ý bạn là sao?

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
 • #192902   11/06/2012

  sunshine231
  sunshine231

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Như em đã ghi rõ là bên em đã kí hợp đồng với bên A, nhưng chưa xong thủ tục thanh toán (chưa viết hóa đơn) và bên em muốn làm thêm một bộ nữa giống như bộ trước mà không muốn làm lại hợp đồng và em nghe nói là có thể chỉ cần làm thêm phụ lục hợp đồng. Anh chị tư vân giúp
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-