Mẫu giấy Ủy quyền của Tổng Giám Đốc cho phó TGĐ (Công ty Cp)

Chủ đề   RSS   
 • #377887 07/04/2015

  manhminhphat

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu giấy Ủy quyền của Tổng Giám Đốc cho phó TGĐ (Công ty Cp)

  Kính chào luật sư/TVPL

  Luật sư có giúp chúng tôi xem mẫu Giấy Ủy quyền như vậy đã đúng chưa? Nếu chưa đúng Luật sư có thẻ cho chúng tôi mẫu Ủy quyền theo nội dung Ủy quyenf của chúng tôi được không.

  Trân trọng cám ơn!

  NVM

  CÔNG TY CỔ PHẦN ....................

  —–

  Số:     /UQ-TGĐ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   

   


  Hà nội, ngày  01  tháng 04  năm 2015

   

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

   

   

  -      Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  -      Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên.

  -      Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên .

   

  Tôi tên là  ……………………. - Tổng Giám Đốc, Số CMND ………………….. do  CA TP Hà Nội cấp ngày ………………, là người đại diện theo pháp luật của ,……………………………………, địa chỉ :  ……………………………………………., bằng văn bản này  Ủy quyền cho: Ông ……………………….. Phó Tổng giám đốc …………………………………….., Số CMND ………………………………………. thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  -      Thay mặt Tổng Giám đốc Công ty tổ chức, điều hành, chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc hoạt động giao nhận, marketing.

  -      Ký toàn bộ các hợp đồng, hồ sơ chứng từ thuộc hoạt động giao nhận, marketing của Công ty.

  -      Đảm bảo lợi ích và bảo toàn vốn trong hoạt động giao nhận, sử dụng hiệu quả chi phí trong hoạt động  marketing của Công ty..

  Người được Ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi Ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ………………………………………………………….. Ông Nguyễn Hiền Khánh chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật và Công ty về những công việc do mình thực hiện trong phạm vi Ủy Quyền.

  Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 01tháng 04 năm 2015 đến khi có Ủy quyền khác thay thế Ủy quyền này. Giấy ủy quyền này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau người ủy quyền giữ 01 bản, người được ủy quyền giữ 01 bản, 03 bản lưu tại bộ phận Văn thư lưu trữ của Công ty.

   

                 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

   

  BÊN ỦY QUYỀN

   

   

   

   

   

   
  47018 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #379463   16/04/2015

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17726
  Cảm ơn: 1492
  Được cảm ơn 1492 lần


  Giấy ủy quyền này còn thiếu phần căn cứ, phải có căn cứ vào Luật Doanh nghiệp.

  Nội dung cũng tạm ổn nhưng đoạn: "Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2015 đến khi có Ủy quyền khác thay thế Ủy quyền này"  là hơi thiếu thời hạn hết hiệu lực cũng như cách thức quy định thời hạn hiệu lực không rõ. (Đâu phải chỉ ủy quyền tiếp tục thôi mà còn trường hợp kết thúc ủy quyền nữa)

  Cập nhật bởi Maiphuong5 ngày 17/04/2015 10:34:43 SA

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |