mẫu giấy hủy ủy quyền

Chủ đề   RSS   
 • #429001 24/06/2016

  phananh12345

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  mẫu giấy hủy ủy quyền

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  THÔNG BÁO

  (V/v: Chấm dứt ủy quyền)

   

  Kính gửi:  Tòa Án Nhân Dân ................

   

  Tôi tên:           ; Sinh năm:  

  CMND số:     ; Ngày cấp:        ; Nơi cấp:

  Thường trú:

  Là người thừa kế quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật của ông ………… đồng thời là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện “tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở” đối với ông nguyễn văn B (địa chỉ:  ………….                             ), (nguyên đơn).

  Vào ngày  09/12/2014, tôi có làm văn bản ủy quyền cho bà ……………, Sinh năm:        , địa chỉ:………………đại diện theo ủy quyền trong vụ kiện “tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở” đối với ông ………………

  Vậy nay tôi làm đơn này thông báo đến Quý Tòa án để chấm dứt ủy quyền giữa tôi và bà ……………. kể từ ngày …/…/2016.

  Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này.

            Trân trọng kính chào.

  Tp. hcm ngày………tháng……….năm 2016.

                                                         Người thông báo                           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                          Ngày…...tháng……năm ………

                                                     XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG.......

  Nơi nhận  

  -   UBND Phường .........

  -  Tòa Án

  -  Người được ủy quyền

  -  Lưu                                                                                

   
  36491 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phananh12345 vì bài viết hữu ích
  vananhnt19 (10/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận