DanLuat 2015

mau đon xin tái hoạt động của công ty TNHH 1 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #82937 15/02/2011

  nguyenhaibs

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 150
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mau đon xin tái hoạt động của công ty TNHH 1 thành viên

  Công ty của tôi vì một số lý do đã xin dừng hoạt động từ năm 2010 nay muốn hoạt động trở lại nhưng tôi chưa biết phải làm những thủ tục gì và mẫu biểu ra sao mong các vị sư phụ giúpôch với
   
  58305 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #82941   15/02/2011

  hienlkd
  hienlkd
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2010
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2143
  Cảm ơn: 43
  Được cảm ơn 65 lần


  Muốn hoạt động trở lại công ty bạn chỉ cần gửi hồ sơ lên Sở KHĐT nơi công ty đặt trụ sở chính. Với công ty TNHH 1 TV hồ sơ bao gồm: quyết định HĐ trở lại và thông báo hoạt động trở lại.
  Mẫu TB:

  TÊN DOANH NGHIỆP
  ---------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Số: ………….

  ., ngày … tháng … năm………

  THÔNG BÁO

  V/v Hoạt động  kinh doanh trở lại của doanh nghiệp

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

  Thông báo hoạt động kinh doanh trở lại như sau:

  Thời gian tạm ngừng:

  Thời điểm bắt đầu họat động trở lại: Ngày ………. tháng ……….. năm

  Lý do : (VD: Sau một thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp đã tìm ra hướng đi mới cho mình. Xét thấy hướng đi mới có nhiều tiềm năng và có thể đưa công ty phát triển lớn mạnh trong tương lai, mong quý cơ quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hoạt động trở lại theo như kế hoạch.)

  Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


  Kèm theo Thông báo:
  - …………………..
  - ………………….
  - ………………….

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  CỦA DOANH NGHIỆP
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  Mẫu quyết định (tham khảo)

   

  CÔNG TY TNHH

  …..............

  ________

   

  Số 03 /QĐ/TC

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  __________________________

   

  …........., ngày …..tháng ….... năm ..

                                                   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kinh doanh trở lại

  __________

   

             CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH …..............

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

  - Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH ….........;

  - Xét kế hoạch kinh doanh của Công ty;

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Nối lại hoạt động kinh doanh của công ty TNHH …..............

  Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

  Điều 3. Giao cho ÔNG/BÀ.......chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.        

                              

   

  Nơi nhận:

  - Như điều 3;

  - Lưu.

   

  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

                          

  Cập nhật bởi hienlkd ngày 15/02/2011 12:31:35 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #399148   10/09/2015

  minhminhle
  minhminhle

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2015
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  công ty của mình là công ty cổ phần. Công ty mình đang trong thời hạn tạm ngừng tính đến nay đã được 4 tháng. Bây giờ công ty muốn hoạt động kinh doanh lại thì phải làm những thủ tục gì.

  Mong các bạn giúp đỡ

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-