Mẫu công văn giải trình mất hoá đơn đầu vào

Chủ đề   RSS   
 • #76222 31/12/2010

  ntnquynhvt86

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:09/01/2010
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 365
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu công văn giải trình mất hoá đơn đầu vào

  Cả nhà ơi ai có mẩu công văn giải trình mất hoá đơn đầu vào cho mình xin với.Thanks các bạn nhiều.

  Mail của mình là:quynh.ntn@sinhhung.com.vn
   
  191709 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #77132   04/01/2011

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  Chào bạn

  Gửi bạn mẫu báo mất hoá đơn theo  Thông tư số 120/2002/TT-BTC áp dụng trước ngày  31/12/2010

  --------------------------------------------------------------------------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ............, ngày     tháng     năm

  BÁO CÁO MẤT HÓA ĐƠN

  Tên tổ chức, cá nhân làm mất hóa dơn:............................................................

  Mã số thuế:.......................................................................................................

  Địa chỉ:..............................................................................................................

  Báo cáo về việc mất hóa đơn, như sau:

  STT

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Loại hóa đơn

  bị mất

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Mẫu số

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Ký hiệu

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83.2pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Từ quyển. . . . .

  đến quyển.. .

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Từ số. . .

  đến số........

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

  Số lượng số hoá đơn mất

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  1

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  2

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  3

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  4

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83.2pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  5

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  6

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

  7

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83.2pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83.2pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 34.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83.2pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 76.25pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  Lý do mất hoá đơn.......................................................................................

  .....................................................................................................................

  Nay đơn vị báo cáo với.................................................................................

  để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng.

  Đơn vị cam kết : Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   Thủ trưởng đơn vị hoặc chủ hộ kinh doanh.
   Ký ghi rõ hộ tên và đóng dấu (nếu có)

   
  Báo quản trị |  
 • #77134   04/01/2011

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  Trường hợp sau ngày 01/01/2010 đơn vị bạn bị mất hoá đơn, bạn làm Báo cáo mất hoá đơn theo mẫu tại Thông tư 153/2010/TT-BTC

   

  #ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 379.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------------

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 137.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Mẫu số: BC21/AC

  (Ban hành kèm theo Thông tư

  số 153/2010/TT-BTC ngày

  28/9/2010 của Bộ Tài chính)

  ........., ngày.........tháng.........năm 20......

  BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

   

  Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:.................................

  Mã số thuế:...................................................................................................

  Địa chỉ:..................................................................................................................

  Hồi       giờ........ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

   

  S

  STT

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 47.85pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.7pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Tên loại hóa đơn

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 54.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.7pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Mẫu số

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.35pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.7pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Ký hiệu hóa đơn

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 38.7pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.7pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Từ số

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 41.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.7pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  đến số

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.7pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Số lượng

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.05pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.7pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Liên

  hóa đơn

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 104.65pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.7pt; border-top: windowtext 1.5pt solid; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

  Ghi chú

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  1

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 47.85pt; padding-right: 5.4pt; height: 11.2pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  2

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 54.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 11.2pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  3

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.35pt; padding-right: 5.4pt; height: 11.2pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  4

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 38.7pt; padding-right: 5.4pt; height: 11.2pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  5

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 41.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 11.2pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  6

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 11.2pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  7

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.05pt; padding-right: 5.4pt; height: 11.2pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  8

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 104.65pt; padding-right: 5.4pt; height: 11.2pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

  9

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 47.85pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 54.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.35pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  AA/11T

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 38.7pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 41.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.05pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 104.65pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

  Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 47.85pt; padding-right: 5.4pt; height: 14.25pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 54.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 14.25pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.35pt; padding-right: 5.4pt; height: 14.25pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 38.7pt; padding-right: 5.4pt; height: 14.25pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 41.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 14.25pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 14.25pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.05pt; padding-right: 5.4pt; height: 14.25pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 104.65pt; padding-right: 5.4pt; height: 14.25pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

  Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 47.85pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 54.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.35pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 38.7pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 41.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.95pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 61.05pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 104.65pt; padding-right: 5.4pt; height: 13.45pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1.5pt solid; padding-top: 0cm;">

   

  Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................

  ……………………………………………………

  Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  #ece9d8;">

  Nơi nhận:

  - Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

  - Lưu.

  #ece9d8;">

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn boloncon vì bài viết hữu ích
  hongyen88 (04/12/2012)
 • #77194   05/01/2011

  ntnquynhvt86
  ntnquynhvt86

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:09/01/2010
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 365
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bạn rất nhiều nhưng mình cần cái mẫu công văn giải trình mất hoá đơn ấy.Rất mong nhận được tin nhăn của bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #78270   11/01/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2736 lần


  Công văn giải trình bạn tự gõ thôi ko có quy định hay form nào cả.
  Cộng hoà....

  Biên Bản Giải Trình Mất Hoá Đơn.

  Vào hồi,....DN phát hiện mất 01 tờ hoá đơn với lý do : mất do trong quá trình quản lý, hay mất do lý do thực tế ở cty bạn ntn? mất thế nào thì trình bày như thế...vv...
  DN đã tìm, đã kiểm tra...nhưng ko thấy trong thời gian bao lâu...
  Nay DN, làm CV văn này xin thông báo mất...
  DN cam đoan, xin chịut trách nhiệm....

  Cái này, mình nghĩ là tự viết ra thật đơn giản, có gì đâu bạn nhỉ?

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #82802   14/02/2011

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  có bạn nào có không ạ? mình cũng cần nè.
   
  Báo quản trị |  
 • #214389   18/09/2012

  LAMHOANGTU
  LAMHOANGTU

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  boloncon viết:

  Trường hợp sau ngày 01/01/2010 đơn vị bạn bị mất hoá đơn, bạn làm Báo cáo mất hoá đơn theo mẫu tại Thông tư 153/2010/TT-BTC

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------------

   

  Mẫu số: BC21/AC

  (Ban hành kèm theo Thông tư

  số153/2010/TT-BTC ngày

  28/9/2010 của B��� Tài chính)

   

  ........., ngày.........tháng.........năm 20......

   

  BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

   

  Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:.................................

  Mã số thuế:...................................................................................................

  Địa chỉ:..................................................................................................................

  Hồi       giờ........ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

   

  S

  STT

  Tên loại hóa đơn

  Mẫu số

  Ký hiệu hóa đơn

  Từ số

  đến số

  Số lượng

  Liên

  hóa đơn

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

   

  AA/11T

   

   

   

   

  Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................

  ……………………………………………………

  Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Nơi nhận:

  - Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

  - Lưu.

   

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

   
  Báo quản trị |  
 • #106043   28/05/2011

  Centertt
  Centertt

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


      Mấy bạn đã lạm dụng quá nhiều trên internet, cái gì cũng muốn có sẵn thậm chí cái tờ trình báo về vụ việc của chính bản thân cũng không biết soạn. Thật ra tuổi trẻ bây giờ đa số soạn 1 cái văn bản đọc không ra hồn gi hết, đáng buồn....đáng buồn....
   
  Báo quản trị |  
 • #152209   02/12/2011

  viethald2010
  viethald2010

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2011
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 1115
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


  hic mình có một hóa đơn đầu vào kê nhầm, lẽ gia lên kê vào mục 1 thì mình lại kê vào mục 2, mình được biết hóa đơn có sai sót mà ko làm tăng giảm số thuế phải nộp thì nộp hồ sơ thay thế và làm văn bản giải trình việc kê sai, hic bạn nào có mẫu văn bản cho mình xin với, mình rất cần mẫu đó, vì mình mới ra trường lên chưa gặp trường hợp này bao jo, rất mong các pà con gúp đỡ mình với
   
  Báo quản trị |  
 • #153354   07/12/2011

  doanthivannhi
  doanthivannhi

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/12/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào các bạn. cty mình đã giao hóa đơn cho khách hàng và có chữ ký xác nhận trên liên 3. Mà bây giờ bên khách hàng báo mất hđ bắt cty minh xuất lại tờ khác nhưng cty minh đâu có thể xuất đựợc. vậy minh làm báo mất theo mẫu 3.8 hay 21. Xin các bạn nào biết thì tư vấn giúp. cám ơn nhiều
   
  Báo quản trị |  
 • #159090   04/01/2012

  tranthithanhtruc1989
  tranthithanhtruc1989

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/12/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chào các ban, các bạn cho mình hỏi là "công ty mình chưa hủy hóa đơn. giờ bị phạt, cơ quan thuế nói về làm tờ giải trình, có bạn nào làm rồi không, cho mình xin file mẫu nha" cám ơn các bạn trước nha..
  Cập nhật bởi tranthithanhtruc1989 ngày 04/01/2012 03:24:03 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #167872   24/02/2012

  quehuonght
  quehuonght

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình cung đang cần Mẫu công văn giải trình xin lập lại bảng kê nề cóa bạn nào có không cho minh xin với
   
  Báo quản trị |  
 • #167976   24/02/2012

  phonglantimhp
  phonglantimhp

  Female
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2012
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình có từng làm thủ tục này rồi, bạn nào cần công văn gửi lên thuế qua skype: hoaivt.kt or YH: phonglantimhp mình gửi cho, mình cóp lên đây nhưng bị lỗi phông chữ ko đọc được.

  Hạnh phúc là chia sẻ!

   
  Báo quản trị |  
 • #167979   24/02/2012

  phonglantimhp
  phonglantimhp

  Female
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2012
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  doanthivannhi viết:
  Chào các bạn. cty mình đã giao hóa đơn cho khách hàng và có chữ ký xác nhận trên liên 3. Mà bây giờ bên khách hàng báo mất hđ bắt cty minh xuất lại tờ khác nhưng cty minh đâu có thể xuất đựợc. vậy minh làm báo mất theo mẫu 3.8 hay 21. Xin các bạn nào biết thì tư vấn giúp. cám ơn nhiều


  Điều 18, thông tư 153 có nói rõ về Trường hợp mất hóa đơn, bạn photo liên 1 đóng dấu cty vào gửi lại cho ng ta, bên khách hàng cty bạn làm thủ tục báo mất HĐơn, và sử dụng HĐơn photo này làm căn cứ hạch toán.Báo mất HĐơn theo mẫu 3.8 bạn ah,  

  Hạnh phúc là chia sẻ!

   
  Báo quản trị |