mẫu biên bản ban kèm Nghị định 91/2012/NĐ-CP còn áp dụng được không?

Chủ đề   RSS   
  • #285778 12/09/2013

    mẫu biên bản ban kèm Nghị định 91/2012/NĐ-CP còn áp dụng được không?

    Xin được giải đáp thắc mắc: Khi Nghị định 81/2013/NĐ-CP ban hành có kèm theo phụ lục 32 mẫu biên bản áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính và có hiệu lực từ ngày 19/7/2013 thì các mẫu biên bản ban hành kèm Nghị định 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 còn áp dụng được không?

     
    3548 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận