Mất sổ đỏ có nguy cơ bị người đang chiếm giữ chuyển nhượng không?

Chủ đề   RSS   
 • #572073 06/06/2021

  Hong312

  Sơ sinh

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 320
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Mất sổ đỏ có nguy cơ bị người đang chiếm giữ chuyển nhượng không?

  Trường hợp những người bị mất sổ đỏ băn khoăn miếng đất có nguy cơ bị người đang chiếm giữ sổ đỏ chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp hay không?


  Sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc của Giấy chứng nhận; pháp luật đất đai từ trước tới nay không quy định về Sổ đỏ, Sổ hồng.

  Tùy theo từng giai đoạn, ở Việt Nam có các loại Giấy chứng nhận như:

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  + Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

  + Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

  Sổ đỏ không phải là tài sản:

  Căn cứ theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013:

  ...

  16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

  Theo đó, Giấy chứng nhận chỉ là giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp (tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng khác). Hay nói cách khác, nếu mất Giấy chứng nhận thì chỉ mất giấy tờ ghi nhận quyền tài sản chứ không mất tài sản.

  Người khác không được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp nếu không được sự đồng ý của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  Căn cứ theo khoản 3 Điều 188 Luật Đất đại năm 2013:

  Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  ...

  3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

  Theo đó, việc chuyển nhượng, tặng cho , thế chấp quyền sử dụng đất chỉ có hiệu lực khi được đăng kí vào sổ địa chính của cơ quan Công an đăng kí đất đai. Mặt khác thì việc tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp chỉ được thực hiện bởi chính người sử dụng đất hoặc là người được ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự.

  Sổ đỏ mất được cấp lại Giấy chứng nhận

  Căn cứ theo Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

  Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

  1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

  Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

  ...

  Như vậy thì nếu sổ đỏ có bị mất thì người chiếm giữ sổ đỏ đó cũng không thể chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất nếu không có sự ủy quyền của người sử dụng đất.

   

   

   
  114 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hong312 vì bài viết hữu ích
  admin (07/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận