Mất liên 2 hóa đơn.

Chủ đề   RSS   
 • #223238 31/10/2012

  thuhien_xinh

  Female
  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mất liên 2 hóa đơn.

  Công ty tôi mới kiểm tra lại hóa đơn, thì phát hiện bị mất liên 3 của 1 hóa đơn tháng 6. Liên 1 thì vẫn còn ở quyển hóa đơn, còn liên 2 thì đã chuyển khách hàng. Bây giờ thì sang tháng 11 rồi. Mọi người có thể giúp tôi, bây giờ công ty phải xử lý như thế nào, có phải khai báo về việc mất hóa đơn khồng? Và việc này sẽ bị phạt như thế nào ? Rất vong sự giúp đỡ của các luật sư cùng các đồng nghiệp. Cảm ơn mọi người.

   
  9576 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #231799   07/12/2012

  tanphuocvo1987
  tanphuocvo1987
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2011
  Tổng số bài viết (365)
  Số điểm: 2919
  Cảm ơn: 381
  Được cảm ơn 233 lần


  thuhien_xinh viết:

  Công ty tôi mới kiểm tra lại hóa đơn, thì phát hiện bị mất liên 3 của 1 hóa đơn tháng 6. Liên 1 thì vẫn còn ở quyển hóa đơn, còn liên 2 thì đã chuyển khách hàng. Bây giờ thì sang tháng 11 rồi. Mọi người có thể giúp tôi, bây giờ công ty phải xử lý như thế nào, có phải khai báo về việc mất hóa đơn khồng? Và việc này sẽ bị phạt như thế nào ? Rất vong sự giúp đỡ của các luật sư cùng các đồng nghiệp. Cảm ơn mọi người.

  TT 153 qui định. và Mức xử phạt xem nghị định 51

  Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn ( TT153 )
  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

  Căn cứ vào Điều 25 nghị định51/2010NĐ-CP về Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn trong đơn vị kế toán

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có hóa đơn bị mất, cháy, hỏng thì phải lập biên bản về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  2. Sau khi lập biên bản tổ chức, cá nhân có hóa đơn bị mất, cháy, hỏng phải có đơn khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn khai báo là ngày sau ngày biên bản được lập xong, nhưng chậm nhất không quá 05 (năm) ngày, kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  Bộ Tài chính quy định cụ thể việc xử lý hóa đơn sau mất, cháy, hỏng và trình tự, thủ tục khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  Và theo theo Nghị định 185/2004 Điều 12. Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định;
  b) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
  c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.

  Thân chào.

  Học văn cho võ bất phu

  Học võ cho văn bất nhược

  Văn không võ, văn thành nhu nhược

  Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

   
  Báo quản trị |  
 • #232297   10/12/2012

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 413 lần
  Moderator

  Chủ đề topic thì mất liên 2, còn nội dung mất liên 3.

  Tham khảo công văn sau:

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 945/TCT-CS
  V/v xử phạt mất hoá đơn.  

  Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

   

  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

   

  Trả lời công văn số 2442/CT-HCQTTVAC ngày 02/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc mất hoá đơn đặt in và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ không có quy định xử phạt đối với việc mất hoá đơn liên 1, liên 3 và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ liên 2, liên 3 (hoá đơn đã lập).

  Tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quy định:

  Điều 12. Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.”

  Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp làm mất hoá đơn liên 1, liên 3 đã lập và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ liên 2, liên 3 đã lập thì vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán và bị xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và đề nghị Cục Thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC-BTC;
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu: VT; CS (2).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

   

   
  Báo quản trị |  
 • #323203   14/05/2014

  ngocbut102
  ngocbut102

  Female
  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty e có viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhưng bị sai, mà mất luôn cả liên 2 vì đưa cho lái xe vận chuyển. bây giờ e nên xử lý thế nào ạ?

   

  Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh

   
  Báo quản trị |