Mất hóa đơn liên 2 (liên 2 đã hỏng)

Chủ đề   RSS   
 • #224343 06/11/2012

  tudangflower

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 0 lần


  Mất hóa đơn liên 2 (liên 2 đã hỏng)

  Em xin hỏi luật sư: Công ty em bị mất 01 hóa đơn liên 2 - đầu ra trong tháng 09/2012 (hóa đơn này đã hỏng khách hàng trả lại). Xin luật sư cho em hỏi thủ tục báo mất với cơ quan thuế, và hỏi có bị phạt không ạ ?
  Em xin chân thành cảm ơn ! kính chúc sức khỏe !

   
  4230 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #231791   07/12/2012

  tanphuocvo1987
  tanphuocvo1987
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2011
  Tổng số bài viết (365)
  Số điểm: 2919
  Cảm ơn: 381
  Được cảm ơn 234 lần


  tudangflower viết:

  Em xin hỏi luật sư: Công ty em bị mất 01 hóa đơn liên 2 - đầu ra trong tháng 09/2012 (hóa đơn này đã hỏng khách hàng trả lại). Xin luật sư cho em hỏi thủ tục báo mất với cơ quan thuế, và hỏi có bị phạt không ạ ?
  Em xin chân thành cảm ơn ! kính chúc sức khỏe !

  TT 153 qui định. và Mức xử phạt xem nghị định 51

  Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn
  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

  Thân chào.

  Học văn cho võ bất phu

  Học võ cho văn bất nhược

  Văn không võ, văn thành nhu nhược

  Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

   
  Báo quản trị |