DanLuat 2015

Mất hóa đơn liên 2 GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #227095 16/11/2012

  anhtaiviet

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Mất hóa đơn liên 2 GTGT

   

  Chào Luật sư:

  Cho tôi hỏi việc này: Ngày 11 tháng 10 năm 2012 công ty tôi làm mất hoá đơn GTGT đầu vào liên 2 và đã làm hồ sơ với cơ quan thuế ngày 12/10/2012 . Vậy công ty chúng tôi bị xử lý như thế nào?

  Căn cứ vào Điều 25 nghị định51/2010NĐ-CP về Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn trong đơn vị kế toán

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có hóa đơn bị mất, cháy, hỏng thì phải lập biên bản về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  2. Sau khi lập biên bản tổ chức, cá nhân có hóa đơn bị mất, cháy, hỏng phải có đơn khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn khai báo là ngày sau ngày biên bản được lập xong, nhưng chậm nhất không quá 05 (năm) ngày, kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  Bộ Tài chính quy định cụ thể việc xử lý hóa đơn sau mất, cháy, hỏng và trình tự, thủ tục khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn.

   Căn cứ vào Điều 22 thông tư153/2010/TT-BTC hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

    - Căn cứ vào công văn số1267/TCT-SC ngày 13 tháng 4/2011 của tổng cục thuế thì “ Trường hợp mất hoá đơn sau ngày 1/1/2011(hoá đơn trong danh sách đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hàng kèm theo thông tư số153/2010TT-BTC để được tiếp tục sử dụng tiếp sau ngày 1/1/2011) nếu có báo cáo mất các hoá đơn nêu trên với cơ quan thuế trong thời hạn không quá 05(năm) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất các số hoá đơn thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn.Quá thời hạn quy định về việc thông báo mất hoá đơn nêu trên, đơn vị làm mất hoá đơn mới thực hiện báo cáo mất hoá đơn cho cơ quan thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 6, điều 33 Nghị định số51/2010/NĐ-CP”.

   Như vậy công ty Chúng tôi kê khai đúng 5 ngày theo quy định vậy thì cơ quan thuế xử lý như thế nào?

   
  37565 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #227342   17/11/2012

  kimlalaw
  kimlalaw
  Top 50
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 6884
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 231 lần
  Lawyer

  Chào bạn ! Nếu do sơ suất, đơn vị bạn làm thất lac hóa dơn thì bạn cần làm thủ tục trình báo theo quy định, biên bản được lập đúng thủ tục và có đơn khai báo với cơ quan thuế đúng thời hạn thì bạn sẽ không bị xử lý hành chánh về hành vi mất hóa đơn. Thân ái !!!

  kimlalaw@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kimlalaw vì bài viết hữu ích
  anhtaiviet (20/11/2012)
 • #227799   20/11/2012

  anhtaiviet
  anhtaiviet

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


   

   

  Thưa luật sư! công ty em đã trình báo theo quy định, biên bản được lập đúng thủ tục và có đơn khai báo với cơ quan thuế đúng thời hạn sẽ không bị xử lý hành chánh về hành vi mất hóa đơn.

     Luật sư có thể trả lời rõ hơn về vấn đề này được không ạ, và căn cứ vào văn bản, công văn hướng dẫn về điều đó không?

     Em đã làm tờ trình hỏi cục thuế tỉnh và được trả lời là phạt theo điều 34 nghị định 51/2010 Vậy rất mong luật sư chỉ giúp em với

   
  Báo quản trị |  
 • #228990   24/11/2012

  kimlalaw
  kimlalaw
  Top 50
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 6884
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 231 lần
  Lawyer

  Chào bạn ! Bạn cần phân biệt điều 33 và điều 34 về việc mất hóa đơn, một cái là hóa đơn mất nhưng chưa lập hoặc lập nhưng chưa giao, nếu hóa đơn đã được giao và dùng để kê khai, hạch toán thì áp dụng điều 34. Thân !!!

  Trích NĐ 51/2010/NĐ-CP

  ............

  Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

  1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đủ các nội dung in sẵn khi lập hóa đơn, hoặc ghi không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

  a) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua;

  b) Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định này.

  3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:

  a) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;

  b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định.

  4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng cho người mua theo quy định tại Nghị định này. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

  6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với các hành vi:

  a) Lập hóa đơn có sai lệch nội dung giữa các liên;

  b) Không báo cáo việc mất hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hoặc hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng.

  7. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp.

  8. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập.

  9. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn khống.

  Ngoài việc phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này còn phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

  Điều 34. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn lập khống.

  ......................

  kimlalaw@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #240145   18/01/2013

  anhtaiviet
  anhtaiviet

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  xin luật sư cho em hỏi: công ty em thành lập từ năm 2007, khi đó chỉ phát sinh một hóa đơn GTGT đầu vào là 350.000 và thuế GTGT là 35.000 kế toán có kê khai thuế kỳ tháng 07/2007. Nhưng từ đó đến hết năm 2008 không phát sinh một khoản nào và doanh nghiệp vẫn báo cáo thuế đầy đủ tùng tháng. Đến tháng 01/2009 thì mới có phát sinh khi kê khai thuế tháng 1/2009 kế toán không cho số dư đầu trên tờ khai là 35.000 đồng. Đến năm 2012 em vào làm tại công ty này khi kiểm tra và em phát hiện ra sự việc trên. xin luật sư cho em biết chách xử lý trường hợp trên như thế nào

  Xin cảm ơn luật sư!

   
  Báo quản trị |  
 • #283838   29/08/2013

  DN tôi bị mất toàn bộ chứng từ kế toán (cả HĐ GTGT đầu vào và đầu ra), của năm 2010 và 3 tháng đầu năm 2011. Như vậy chúng tôi phải thực hiện các bước theo hướng dẫn như thế nào và khả năng đ/v chúng tôi bị xử lý phạt vi phạm hành chính như thế nào ? Xin luật sư giúp đỡ.Xin chân thành cảm ơn Luật Sư !

   
  Báo quản trị |  
 • #284852   06/09/2013

  anhtaiviet
  anhtaiviet

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty của bạn làm sao bị mất, nếu do cháy nổ, mất trộm thì phải có chứng thực của công an. Sau đó thì bạn phải làm thông báo( biên bản sự việc) lên cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày kể từ khi phát hiện ra sự việc mất hóa đơn. Nếu Cty bạn thông báo kịp thời trong thời gian trên thì công ty bạn chỉ bị phat trong khung từ 1tr đến 5tr về hành vi làm mất hóa đơn. Nhớ là hành vi làm mất hóa đơn chứ luật không quy định là cty bạn mất nhiều là phạt nhiều đâu

   
  Báo quản trị |  
 • #285080   08/09/2013

  xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều !

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Đào Kim Lân - Email: kimlalaw2000@yahoo.com

0 Thành viên đang online
-