Lương làm ngoài giờ

Chủ đề   RSS   
 • #33337 22/10/2009

  maitritue

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 380
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Lương làm ngoài giờ

  Chế độ tiền lương làm ngoài giờ, ca 3 đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH

  Tôi muốn hỏi về chế độ tiền lương làm ngoài giờ, ca 3 đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH được trả như thế nào? tiền lương để tính tỉ lệ % khi làm ngoài giờ là lương cơ bản hay tiền lương đã bao gồm lương năng suất+phụ cấp

  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen ngày 16/03/2010 04:19:57 AM
   
  98208 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maitritue vì bài viết hữu ích
  linh119 (17/11/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang 12345>
Thảo luận
 • #33338   30/08/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Lương làm thêm giờ?

      Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:
      a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
      b) vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
     
  c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
      * Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:
     
  Lương làm thêm giờ= lương giờ thực trả x 150%(hoặc 200% hoặc 300%) x số giờ làm thêm
      Trong đó tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 208 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động môi trường lao động bình thường.
      Ví dụ: Tiền lương và các khoản thu nhập khác thực trả trong tháng của A (làm việc trong điều kiện lao động bình thường với số ngày làm việc thực tế bằng số ngày làm việc của doanh nghiệp chọn là 24 ngày/tháng) là 1.013.600 đồng (trong đó tiền thưởng là 150.000 đồng; tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm là 57.600 đồng; tiền ăn giữa ca là 180.000 đồng; tiền hỗ trợ phương tiện đi lại là 50.000 đồng):
      Tiền lương tháng thực trả (gồm tiền lương và các khoản phụ cấp lương) là:
      1.013.600 đồng - (150.000 đồng + 57.600 đồng + 180.000 đồng + 50.000 đồng) = 576.000 đồng.
      Tiền lương giờ thực trả là:
      576.000 đồng: (24 ngày x 8 giờ) = 3.000 đồng.
      Tiền lương làm thêm 1 giờ vào ngày thường được trả là:
      3.000 đồng x 150% x 1 giờ = 4.500 đồng.
      * Đối với lao động trả lương theo sản phẩm, nếu ngoài giờ tiêu chuẩn doanh nghiệp có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm, mà doanh nghiệp cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của những sản phẩm, công việc làm thêm được trả bằng 150% so với đơn giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bằng 200%, nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; bằng 300%, nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.
      Ngoài ra, nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.
      Thời giờ làm việc ban đêm được quy định:
      - Từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc được tính từ 22 giờ đến 6 giờ.
      - Từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào phía Nam được tính từ 21 giờ đến 5 giờ.
  Bạn có thể tham khảo thêm chủ đề- câu hỏi tương tự tại đây.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn XuanHan vì bài viết hữu ích
  mutu41088 (07/12/2011) ngoalan2296 (04/02/2012)
 • #151337   29/11/2011

  nguyenluongdp
  nguyenluongdp

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào anh.

  Mình làm ngoài giờ có bị trừ khoản thuế, hay khoản nào khác không anh. Nếu có trừ thì cụ thể như thế nào, bao nhiêu là bị trừ.
  Em xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #33339   30/08/2008

  TRITHONGMINHNHANTAO
  TRITHONGMINHNHANTAO
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (184)
  Số điểm: 1730
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Xin chào bạn!

  Trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo quy định tại thông tư 13 /2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số Điều của NĐ 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002  về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp thì được trả lương làm thêm giờ  tính như sau:

  a) Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="121">

  Tiền lương

  làm thêm giờ

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 21.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="28">

  =

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 106.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="142">

  Tiền lương

  giờ thực trả

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 21.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="28">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="161">

  150% hoặc 200%

  hoặc 300%

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 21.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="28">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 85.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="113">

  Số giờ

  làm thêm

  Trong đó:

  - Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 208 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 156 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp trả lương ngày, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 8 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 6 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

  - Mức 150%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

  - Mức 200%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ Luật Lao động;

  - Mức 300%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động);

  - Thời giờ làm thêm được quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

  Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

  b) Đối với lao động trả lương theo sản phẩm, nếu ngoài giờ tiêu chuẩn doanh nghiệp có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm, mà doanh nghiệp cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của những sản phẩm, công việc làm thêm được trả bằng 150% so với đơn giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bằng 200%, nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; bằng 300%, nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương

  Tiền lương của người lao động làm việc vào ban đêm được quy định cụ thể như sau:

  a) Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm việc vào ban đêm, thì doanh nghiệp phải trả lương làm việc vào ban đêm theo cách tính sau:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 58.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="78">

  Tiền lương

  làm việc vào

  ban đêm

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 17.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="23">

  =

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 66.75pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="89">

  Tiền lương

  giờ thực trả

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 14.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="19">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 33pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="44">

  130%

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="12">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 93.75pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="125">

  Số giờ

  làm việc vào ban đêm

  Trong đó:

  - Tiền lương giờ thực trả được tính theo tiết a, điểm 2 nêu trên;

  - Mức 130% gồm tiền lương giờ thực trả làm việc vào ban ngày và 30% tiền lương giờ thực trả làm việc vào ban đêm;

  - Thời giờ làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ được xác định từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc; từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam;

  b) Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 134.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="179">

  Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 39.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="52">

  =

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 201.75pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="269">

  Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 38.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="51">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 60.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="81">

  130%

  c) Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giờ được tính trả như sau:

  - Đối với lao động trả lương theo thời gian:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 65.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="87">

  Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 39.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="52">

  =

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="73">

  Tiền lương

  giờ thực trả

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 38.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="51">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 60.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="81">

  130%

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 38.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="51">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 65.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="87">

  150% hoặc

  200% hoặc 300%

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 38.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="51">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 55.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="73">

  Số giờ làm thêm vào ban đêm

  - Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 122.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="164">

  Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm thêm vào ban đêm

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 39.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="52">

  =

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 124.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="166">

  Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào

  ban đêm

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 38.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="51">

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 96.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="129">

  150% hoặc 200%

  hoặc 300%

  Mức trả lương làm thêm giờ bằng 150%; 200%; 300%, làm việc vào ban đêm bằng 130% là mức bắt buộc doanh nghiệp phải trả khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, còn mức cao hơn thì người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRITHONGMINHNHANTAO vì bài viết hữu ích
  ngoalan2296 (04/02/2012)
 • #33340   15/10/2009

  nguyenphuongnga
  nguyenphuongnga

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lương làm theo ca

  Xin chào!
  Tôi muốn hỏi khi mình làm việc theo chế độ 5 ca một tuần , nếu trong tuần đó mình có một hoặc 2 ca rơi vào ngày thứ bảy hoặc Chủ nhật thì tiền công mình sẽ được tính như thế nào? và cách tính căn cư vào đâu, nếu có câu trả lời xin chia sẻ cùng tôi với, cám ơn nhiều.
      (Nơi tôi làm việc nếu ca rơi vào 2 ngày trên vẫn tính như ca bình thường, có đúng không)

   
  Báo quản trị |  
 • #33341   22/10/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Trả lời bạn nguyenphuongnga trường hợp của bạn không phải làm theo Ca mà làm 5 ngày / tuần và thời gian làm việc được DN thông báo rộng rải theo Điều 68 BLLĐ do đó làm ngày thứ 7 và CN là chuyện bình thường vì đó không phải là ngày nghỉ theo quy định do đó DN bạn không tính làm thêm giờ là đúng (ngoại trừ làm vào các ngày lễ, tết Điều 73 BLLĐ)
   
  Báo quản trị |  
 • #33462   12/09/2008

  densovietnam
  densovietnam

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trong ngày nghỉ tôi vẫn phải đi công tác, vậy tôi có được tính công làm ngoài giờ không

  Tôi làm việc trong một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của nước ngoài. Trong ngày nghỉ tôi phải đi công tác nước ngoài. Xin hỏi luật sư trong trường hợp như vậy tôi có được tính công làm ngoài giờ không. Nếu được nhờ luật sư chỉ cho tôi văn bản pháp quy quy định điều này. Tôi xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #32738   12/12/2008

  phantam
  phantam

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về lương làm thêm giờ?

  Hiện nay,em đang làm việc tại một công ty liên doanh nước ngoài. Công ty qui định làm việc 44h/tuần ( ở nhà máy làm việc đến trưa thứ 7, vằn phòng làm việc đến chiều thứ 6). Mỗi ngày làm 8 giờ.( văn phòng 8h 00 – 17h00, nhà máy: 7h30 – 16h30)

  Công ty có thỏa thuận và sắp xếp cho nhân viên nhà máy nghỉ luân phiên là làm một ngày thứ 7 và nghỉ một ngày thứ 7 . Nếu làm thêm giờ vào ngày thứ 7 không có lịch làm việc thì có được tính là tăng ca vào ngày nghỉ (được tính 200%) hay không? và làm thêm giờ vào ngày thứ 7 có lịch làm việc( sau 16h30) thì sẽ được tính 150% hay 200% ?

  Và hiện nay có một số nhân viên làm việc theo ca từ 14h00 đến 22h00 thì từ 21h00 đến 22h00 có được tính 130% không?

  Rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người trong thời gian sớm nhất.

  Xin chân thành cảm ơn!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #32739   15/05/2008

  lamnguyen678
  lamnguyen678

  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 3410
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Xin trao đổi với bạn như sau!

  Thứ nhất, về thời gian làm việc mà công ty quy định (44h trong một tuần) hoàn toàn đúng với quy định của Bộ luật lao động (thời gian làm việc không quá 48h trong một tuần).
  Thứ 2, nếu công ty yêu cầu bạn làm thêm vào ngày thứ bảy không có lịch làm việc cũng như không cho nghỉ bù vào một ngày khác mà theo quy định của công ty đây là ngày nghỉ hàng tuần (theo quy định tại điều 72 BLLĐ) thì bạn được trả lương ít nhất bằng 200% (theo quy định tại Điều 61, 72 BLLĐ, Điều 10 Nghị định 114 năm 2002).
  Thứ ba, nếu bạn làm thêm giờ vào ngày thứ 7 (theo quy định của công ty là ngày làm việc) thì bạn chỉ được hưởng tiền làm thêm giờ bằng 150% (theo quy định tại Điều 61, 72 BLLĐ, Điều 10 Nghị định 114/2002)
  Thứ tư, theo quy định tại Điều 6, Nghị định 195 thời gian làm việc vào ban đêm từ Quãng Nam - Đà Nẵng trở vào phía nam được tính từ 21h đến 5h,thời gian làm việc vào ban đêm từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc được tính từ 22h đến 6h, như vậy, nếu bạn làm việc ở khu vực phía nam thì thời gian từ 21h đến 22h thì thời gian này được tính là thời gian làm việc vào ban đêm, theo quy định tại khoản 2 Điều 61 BLLĐ thì bạn được trả thêm 30% lương,
  chúc bạn tìm ra câu trả lời cho mình!
   
  Báo quản trị |  
 • #32740   09/12/2008

  yakjinvn
  yakjinvn

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:26/11/2008
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Nếu thời gian làm 10 tiếng, công ty phải trả thêm 30 phút cho Công nhân ...

  Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của công ty tôi như sau:
  - 7h30 ~ 12h00: 4,5 tiếng làm liên tục
  - 12h00 ~ 13h00~: 1 tiếng nghỉ và ăn trưa
  - 13h00~ 16h30: 3,5 tiếng làm liên tục
  Tổng số giờ làm là 8 tiếng. Có 3 trường hợp tôi xin hỏi như sau:
  - Nếu công nhân (CN) tiếp tục làm tới 18h00 thì công ty không phải trả thêm cho CN 30 phút bù giờ nghỉ.
  - Nếu CN tiếp tục làm tới 18h30 thì Công ty có phải trả thêm 30 phút bù giờ nghỉ không?( 18h00 kết thúc làm việc)
  - Nếu Cn tiếp tục làm tới 19h00 thì công ty có phải trả thêm 30 phút bù giờ nghỉ không? (sau 19h00 CN kết thúc làm việc).
  Rất mong trả lời giúp chúng tôi.
  Chân thành cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #33463   12/09/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  "Trong ngày nghỉ tôi vẫn phải đi công tác, vậy tôi có được tính công làm ngoài giờ không"?

  Nếu đó là ngày nghỉ hàng tuần (nêu tại Điều 72 của Bộ Luật Lao động), ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (theo Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động) thì bạn được tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ theo quy định tại điểm 2 Mục V Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 (mức 200% hoặc 300%).
   
  Báo quản trị |  
 • #33464   16/09/2008

  TRITHONGMINHNHANTAO
  TRITHONGMINHNHANTAO
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (184)
  Số điểm: 1730
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Xin chào bạn!

  Theo quy định tại khoản 1 – Điều 61 – BLLĐ thì người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm. Nếu làm vào ngày nghỉ hàng tuần được hưởng ít nhất bằng 200%,nếu làm vào ngày nghỉ có hưởng lương được hưởng ít nhất bằng 300%. Bạn có thể tham khảo chi tiết hướng dẫn cách tính tương tự tại TT 12/2003/TT-BLĐTBXH, TT 13/2003/TT-BLĐTBXH, TT 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003
   
  Báo quản trị |  
 • #38689   26/09/2008

  phientv
  phientv

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2008
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chấm công vảo ngày nghỉ, lễ thế nào là hợp tình hợp lý

   *Chào các bạn!

  Nhờ các bạn tư vấn dùm một việc như sau:

  Tôi có nhiệm vụ được xếp giao chấm công đồng sự trong phòng, trước đây đơn giản ai làm vào ngày nghỉ ( lể ,T7,CN ) thì chọn ngày nghỉ bù lại trong tuần là xong.Nhưng từ tháng 9 trở đi để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, mọi người sẽ không được nghỉ bù thì xảy ra tranh chấp ngày giờ công, nhiều ý kiến đưa ra làm tôi chưa biết giải thích sau cho thấu tình đạt lý để dồng sự tâm phục khẩu phục bởi số giờ họ làm trong ngày nghỉ không đủ 8 tiếng mà họ bắt tôi phải chấm đủ ??? Họ viện dẫn như sau:

  -VD: Chủ nhật họ định về quê, hoặc đưa con đi chơi thì có xếp điện báo 13giờ vào cơ quan làm việc với khách hàng vậy là kế hoạch cho gia đình bị cháy (thực sự thì do tính chất ông việc hầu hết là đột xuất vì thời gian đàm phán là do khách hàng ấn định) Chính vì không thể lên lịch trực trước được nên tôi phần nào thông cảm cho chị em ngày nghỉ còn phải lo gia đình nữa chứ ..

  - Sau một đêm suy nghỉ, sáng nay tôi chấm đủ cho họ 8 tiếng cả, Bản chấm công cũng đã gửi về Công ty giờ nghỉ lại tôi thấy hơi lo nếu bị Giám đốc chất vấn về Luật Lao động trong trường hợp này tôi biết trả lời sao?

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 29/11/2011 05:30:03 CH sửa lỗi font
   
  Báo quản trị |  
 • #38690   26/09/2008

  Trojan
  Trojan
  Top 500
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9193
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  Theo Thông tư dưới đây:
  Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  Bạn có thể xem phần V. Chế độ trả lương. khoảng 2/ Trả lương làm thêm giờ
  => theo VB này thì nếu họ làm thêm giờ trong ngày nghỉ thỉ thì tiền lương theo giờ của họ là:

  a) Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:

  Tiền lương

  làm thêm giờ

  =

  Tiền lương

  giờ thực trả

  x

  150% hoặc 200%

  hoặc 300%

  x

  Số giờ

  làm thêm

  Trường hợp của bạn là ngày nghỉ vào thứ 7, CN nên x200% - còn ngày lễ thì x300%
  Bạn nên đọc kỹ VB mà tôi đã cung cấp ở trên để nắm rõ cách tính lương.
  Nếu thắc mắc của bạn còn chổ nào chưa giải đáp được, hoặc cảm thấy không hợp lý, thì hãy tiếp tục comment trong cái topic này nhé!
  Chúc bạn vui!

  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  Báo quản trị |  
 • #38691   26/09/2008

  phientv
  phientv

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2008
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn!
  Thông tư 13 line không download được bạn kiểm tra lại dùm.
  Còn chấm đúng theo giờ thì nói làm gì, chị em chỉ yêu cầu được nghỉ bù thôi còn việc làm thêm trong ngày nghỉ phải có thỏa thuận của người lao động do đó chị em mới đề nghị vận dụng chỗ này... Rắc rối lắm bạn ơi

   
  Báo quản trị |  
 • #32973   03/08/2008

  thuong
  thuong  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:17/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 1965
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin Luật sư cho biết khi người lao động làm thêm giờ vào các ngày nghỉ thì có được chấm quá 04 giờ không?

  Người lao động vào việc ngoài giờ vào các ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì có được chấm công làm ngoài giờ là 08 giờ làm việc không?
   
  Báo quản trị |  
 • #32974   17/07/2008

  chichchoe
  chichchoe
  Top 500
  Mầm

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2008
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 565
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần của DN, ngày lễ, tết, ngày nghỉ hàng năm là làm thêm giờ, làm bao nhiêu giờ tính tất thảy bấy nhiêu. Ví dụ: làm 10 tiếng vào ngày 30/4, thì lấy tiền công 1 giờ làm việc tiêu chuẩn nhân 300% và nhân 10 giờ.
   
  Báo quản trị |  
 • #33620   05/10/2008

  coavietnam
  coavietnam

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cách tính lương làm thêm giờ cả ngày chủ nhật sẽ được tính cụ thế như thế nào ?

  Theo hợp đồng lao động ký thì Thời gian làm việc của 1 nhân viên là 44h/ tuần, cụ thể :
  - Thứ 2 - thứ 6 : sáng 9h - 12h và Chiều 13h - 16h
  - Thứ 7: Sáng 8h -12h tùy nhu cầu công việc
  Như vậy nếu nhân viên làm cả ngày chủ nhật thì sẽ tính overtime như thế nào sau khi trừ ra 44h ?
  Xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #33621   04/10/2008

  VietThuong
  VietThuong
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (137)
  Số điểm: 3221
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 60 lần


  tiền lương

  Theo Điều 61.(bllđ 1994)

  1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau:

  a) Vào ngày thường, được trả lương ít nhất bằng 150% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường;

  b) Vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ, được trả lương ít nhất bằng 200% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

  Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

  2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc vào ban ngày.

   
  Báo quản trị |  
 • #33641   27/11/2008

  hakidaki
  hakidaki

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:07/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Về làm thêm giờ?

  Cho em hỏi, theo quy định của Luật lao động, trong các ngày Lễ, toàn bộ lao động đều được nghỉ; như vậy, nếu ca làm việc của công nhân trùng với ngày Lễ thì sẽ được thanh toán tiền là thêm giờ, không biết như vậy có đúng không? Cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #33642   07/10/2008

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Làm thêm giờ

  Chào bạn,
  Bạn có thể tham khảo Điều 61 - Bộ luật lao động quy định cụ thể về làm thêm giờ như sau:

  1.      Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc lương của công việc đang làm như sau:

  a.       Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

  b.      Vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200%.

  c.       Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

  d.      Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm, theo quy định tại khoản 2 Điều này.


  Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc đồng thời.

   
  Báo quản trị |