LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GỒM NHỮNG GÌ?

Chủ đề   RSS   
 • #527001 30/08/2019

  hoangthai090895
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 838
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GỒM NHỮNG GÌ?

  Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động và được người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận để ghi trong hợp đồng lao động được cấu thành bởi 03 thành tố:

  1. Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương của công việc, chức danh đó trong thang lương, bảng lương của người sử dụng lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

  2. Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh; và, được quy định cụ thể trong Bảng Phụ cấp lương hoặc kèm theo trong thang, bảng lương của người sử dụng lao động.

  3. Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động; trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

  Trong 03 thành tố này, tùy trường hợp mà có hoặc không có Phụ cấp lương và Các khoản bổ sung khác; nhưng Mức lương là thành tố bắt buộc. Tức là, không thể thỏa thuận tiền lương với người lao động thấp hơn Mức lương tương ứng với công việc, chức danh đó. Quy định tại Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

   

   
  569 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangthai090895 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #527528   02/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Bổ sung thêm về tiền lương

  Theo Điều 21, Nghị định 05/2015/NĐ-CP

  - Tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.

  - Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thusa121 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/09/2019)