Lương của Giám đốc TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #194404 17/06/2012

  quangvkt

  Male
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lương của Giám đốc TNHH

  Tôi có một câu hỏi là giám đốc công ty THHH 1 thành viên có được trả lương hàng tháng và tính vào chi phí của công ty hay không?

  Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 16/07/2012 10:50:12 SA
   
  20425 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #194414   17/06/2012

  luatsuduytam
  luatsuduytam
  Top 500
  Male
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2012
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1309
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 86 lần


  Chào bạn.

  Nếu giám đốc thuê (tức không phải chủ doanh nghiệp), có hợp đồng lao động thì bạn vẫn được tính vào chi phí của công ty. Còn nếu giám đốc đồng thời là chủ doanh nghiệp thì không được.

   

  Thân chào bạn

  Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 16/07/2012 10:50:31 SA

  Luật sư NGUYỄN DUY TÂM

  Công ty Luật Hợp Danh QUỐC VIỆT

  ĐC: 53 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  ĐT: 061 3600436

  DĐ: 0917 179737

  Email: lsduytam@yahoo.com

   
  Báo quản trị |  
 • #201302   16/07/2012

  huongluat2012
  huongluat2012

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2012
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 353
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  chào bạn!

  -   căn cứ vào Điều 73 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2005-60-2005-QH11/7019/noi-dung.aspx quy định: "Điều 73. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên

  1. Người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng thù lao hoặc lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

  2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty."

  như vậy, giám đốc công ty TNHH  được trả lương theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

  -   căn cứ vào Điều 9 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-2008-14-2008-QH12/66935/noi-dung.aspx quy định quy định các khoản chi  không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

  "Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật"
  như vậy, tiền lương của giám đốc có thể được tính vào chi phí của công ty nếu giám đốc là người trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty. 

   

  thân ái!
  Huongluat2012@gmail.com
  Phòng tư vấn doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Dương
  mobile 0973 931 164   -   093 678 0901

   

   
  Báo quản trị |  
 • #201305   16/07/2012

  huongluat2012
  huongluat2012

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2012
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 353
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


   

  chào bạn!

  ngoài ra, khi nghiên cứu điểm 2.5, Mục IV, Phần C http://http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-130-2008-TT-BTC-huong-dan-Luat-Thue-thu-nhap-doanh-nghiep-14-2008-QH12-Nghi-dinh-124-2008-ND-CP/83538/noi-dung.aspx  có quy định thêm trường hợp chủ công ty TNHH 1 TV (do một cá nhân làm chủ) thì tiền lương không được khấu trừ thuế. 

  "Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ cty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ";

  như vậy, Căn cứ các quy định nêu trên, tiền lương của giám đốc cty TNHH một thành viên (chủ doanh nghiệp) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


   

  thân ái!
  Huongluat2012@gmail.com
  Phòng tư vấn doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Dương
  mobile:    0973 931 164   -   093 678 0901

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư NGUYỄN DUY TÂM - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC VIỆT

ĐC: 215B Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061 3600436 Fax: 061 3918588 - DĐ: 0979 889908 - Email: lsduytam@yahoo.com.