DanLuat 2015

Lực lượng cơ yếu là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #497408 20/07/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (186)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 29 lần


  Lực lượng cơ yếu là gì?

  Theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Luật cơ yếu 2011 quy định:

  “Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.”

  Hoạt động cơ yếu dựa trên nguyên tắc:

   Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

  Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Bảo đảm tuyệt đối bí mật, an to àn, chính xác, kịp thời.

   Được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, phù hợp yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

   Có chế độ quản lý chuyên ngành đặc thù, chế độ công tác nghiêm ngặt; khoa học và nghiệp vụ mật mã tiên tiến; công nghệ, kỹ thuật mật mã hiện đại.

  Theo đó, tại Điều 20 Luật Cơ yếu 2011 thì Lực lượng cơ yếu được hiểu như sau:

  Lực lượng cơ yếu là một trong những lực lượng chuyên trách bảo vệ bí mật nhà nước, có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện hoạt động cơ yếu; góp phần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống; chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động thám mã gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Trên đây là nội dung tư vấn về Lực lượng cơ yếu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Luật Cơ yếu 2011.

   
  248 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #497417   20/07/2018

  Mydung0407
  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 15 lần


  Lần đầu tiên biết đến khái niệm " lực lượng cơ yếu" luôn. Biết là có những bộ phận làm những công việc bảo đảm bí mật quốc gia nhưng không biết tên gọi là gì, thì ra là lực lượng cơ yếu. Dịch nghĩa từng từ: lực lượng là một tập hợp người tổ chức lại với nhau để làm một hoạt động, cơ yếu tức là quan trọng và tuyệt mật. 

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-