Luật Viên chức và các Văn bản hướng dẫn

Chủ đề   RSS   
 • #290979 11/10/2013

  Luật Viên chức và các Văn bản hướng dẫn

  Xin chào Luật sư!

  Tại khoản 2, điều 9 Luật Viên chức quy định:

  Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

  a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

  b) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

  Và khoản 3, Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 Điều này đối với từng lĩnh vực sự nghiệp căn cứ vào khả năng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và phạm vi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Tuy nhiên, trong các văn bản hướng dẫn, thì định nghĩa này vẫn được dùng chứ chưa thây quy định nào nói rõ vấn đề này như tiêu chí xác định ...

  Xin hỏi Luật ư có thể căn cứ vào văn bản nào?

   
  5308 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #292624   21/10/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp này thì chỉ có Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hướng dẫn về thành lập tổ chức, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thôi bạn ah.

   

   
  Báo quản trị |