Luật tố tụng hình sự

Chủ đề   RSS   
  • #387002 09/06/2015

    Luật tố tụng hình sự

    Trong Luật tố tụng hình sự thì người tiến hành tố tụng chỉ được tham gia vào một giai đoạn tố tụng khác nhau của một vụ án? 

     
    3121 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận