Luật tổ chức tín dụng

Chủ đề   RSS   
 • #112802 23/06/2011

  heocon511

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật tổ chức tín dụng

  sao em không thấy luật tổ chức tín dụng đâu hết
   
  8881 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #112937   23/06/2011

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1350 lần
  Moderator

  QUỐC HỘI

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ---------

  Luật số: 47/2010/QH12

  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

  LUẬT

  CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

  Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng.

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Luật này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

  1. Tổ chức tín dụng;

  2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

  3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;

  4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  .....

  Xem thông tin thêm trong file kèm theo, hoặc ở link này

  Điều 162. Hiệu lực thi hành

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

  2. Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

  Điều 163. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác trong Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010.

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

  Nguyễn Phú Trọng

   

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 23/06/2011 07:19:19 CH cắt ngắn bớt nội dung, chuyển vào file kèm

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #113177   24/06/2011

  heocon511
  heocon511

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ý e nói là làm thành 1 trang để tư vấn về luật TCTD áh:))
   
  Báo quản trị |