Luật thuê TNDN năm 2014 và các văn bán

Chủ đề   RSS   
 • #325851 30/05/2014

  Luật thuê TNDN năm 2014 và các văn bán

  Xin chào luật sư!

  1. Công ty tôi do năng lực tài chinh chưa cho phép mua sắm đầy đủ máy móc thiết bị để thi công, công ty có làm Hợp đồng thuê xe ô tô, máy móc thi công để thi công công trình đường của tư nhân (Người không có hóa đơn). Vậy tôi muốn hỏi luật sư là chỉ với hợp đông thuê và giấy biên nhân tiền cho mỗi lần thanh toán tiền cho người cho thuê, công ty tôi có được tính vào làn chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? Có công văn hay thông tư nghị định nào quy định điểm này không?.

  2. Công ty tôi có các máy móc thiết bị cũ giờ đinh mức tiêu hao nghiên liệu của máy đã khồng còn được như ban đầu và còn cao hơn cả định mức do Nhà nước ban hành (Phụ lục thông tư 06/2010/TT-BXD ban hành ngày 26/05/2010). Tôi muốn hỏi có cách lào để tính chi phí nhiên liệu vượt định mức này cho máy móc đó không? Có công văn, thông tư, nghị định nào quy định không?.

  - Khi cơ quan thuê vào thanh tra công ty tôi đã loại phần chi phí vượt đinhm mức thep phụ lực thồng thư 06/2010/TT-BXD. Cơ quan thuê loại vậy là đúng hay sai?

  Rất mong được luật sư trả lời

   
  2465 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #325854   30/05/2014

  1. Công ty tôi là công ty xây lắp nhân công chủ yếu là giao khoán cho các đội thợ thi công. Hợp đồng giao khoán nhân công với tư nhân có được tính làn chi phí hợp lý của doanh nghiệp hay  không?

   
  Báo quản trị |  
 • #325857   30/05/2014

  1. Công ty tôi là công ty xây lắp nhân công chủ yếu là giao khoán cho các đội thợ thi công. Hợp đồng giao khoán nhân công với tư nhân có được tính làn chi phí hợp lý của doanh nghiệp hay  không? Làm sao để hợp lý hợp đồng giao khoán nhân công (Hỏi cơ quan thuế thi cơ quang thuế trả lời đêm hợp đông và chứn từ thanh toán tới cơ quan thuê mua hóa đơn thông thường, nộp các khoản phí, thuê... thuế GTGT 5,5%, thuê môn bài...)

   
  Báo quản trị |