Tư Vấn Của Luật Sư: Luật sư Nguyễn Thanh Tùng - thanhtungrcc

62 Trang «<2345678>»
 • Xem thêm     

  03/07/2020, 04:24:22 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Đã trả lời rồi

 • Xem thêm     

  03/07/2020, 04:23:09 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Trong trường hợp Tòa án tỏ ra chậm trễ không giải quyết vụ việc cho bạn thì bạn có thể thực hiện thủ tục khiếu nại theo Điều 499 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: Quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

  “Điều 499. Quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  2. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nếu có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành nếu có khiếu nại, kiến nghị thì không giải quyết theo quy định của Chương này mà được giải quyết theo quy định của các chương tương ứng của Bộ luật này.”

  Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại theo Điều 500 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

  “Điều 500. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

  1. Người khiếu nại có các quyền sau đây:

  a) Tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khiếu nại;

  b) Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án;

  c) Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết

  khiếu nại;

  d) Được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; nhận quyết định giải quyết khiếu nại;

  đ) Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

  b) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

  c) Không được lạm dụng quyền khiếu nại để cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án;

  d) Chấp hành quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng mà mình đang khiếu nại trong thời gian khiếu nại;

  đ) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.”

  Thời hiệu khiếu nại tại Điều 502 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  “Điều 502. Thời hiệu khiếu nại

  Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.

  Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại”.

  Hình thức khiếu nại theo Điều 503 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  “Điều 503. Hình thức khiếu nại

  Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.”

  Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng theo Điều 504 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  “Điều 504. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng

  1. Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết.

  Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

  2. Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết.

  Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

  3. Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết.”

  Như vậy, bạn căn cứ vào quy định nêu trên để xem xét, đối chiếu cụ thể vụ việc của mình. Nếu bạn cho rằng thẩm phán vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử thì bạn gửi đơn khiếu nại đến Chánh án TAND (nơi đang thụ lý vụ án) để được xem xét, giải quyết.

 • Xem thêm     

  28/06/2020, 05:52:22 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Căn cứ quy định tại điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, tội tàng trữ, mua bán trái phép ma túy được quy định như sau:

  Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy

  1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

  2.250 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Đối với 02 người trở lên;

  d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

  e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;

  g) Qua biên giới;

  h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

  i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

  k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

  l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

  m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

  n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

  o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

  p) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;

  q) Tái phạm nguy hiểm.

  3.251 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm

  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

  b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

  c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

  d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

  đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

  e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

  g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

  h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

  ......

  Theo quy định trên thì tội buôn bán ma túy là tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, trong trường hợp bạn của anh bạn thì mua bán ma túy đá có trọng lượng trên 20g và ma túy đá dưới thể rắn thì tội của anh bạn nằm trong khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm căn cứ tại Điểm n Khoản 2 Điều 251 BLHS: “n) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;”

 • Xem thêm     

  28/06/2020, 06:08:32 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Điều 104 Bộ luật lao động 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường:

  “1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

  Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

  3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành”.

  Điều 106 BLLĐ 2012 quy định về làm thêm giờ:

  “1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

  ....”

  Điều 110 BLLĐ 2012 quy định về nghỉ hằng tuần:

  “1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

  2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”

  Theo quy định của pháp luật, thời gian làm việc bình thường của người lao động không quá 48h/ tuần và một tuần người lao động phải được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp làm việc ngoài giờ làm việc bình thường được xác định là làm thêm giờ và được chi trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 BLLĐ 2012: “1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: ... b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.”

  Vậy, nếu đơn vị bạn buộc anh phải làm việc quá với quy định ở trên thì bạn hoặc những người khác có quyền yêu cầu hoặc có thể kiến nghị với đơn vị để được giải quyết quyền lợi thỏa đáng.

 • Xem thêm     

  28/06/2020, 06:19:42 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Theo QĐ điều động của UBND huyện Bắc Bình có ghi: Trường hợp không xét điều động cụ thể như sau: Có vợ hoặc chồng đang công tác tại vùng miền núi, vùng sâu vùng sa,,,Như vậy bạn có vợ đang công tác tại vùng sâu vùng sa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng thì không bị xét điều động.

 • Xem thêm     

  28/06/2020, 06:25:51 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Theo quy định tại Điều 46 Luật Việc làm 2013:

  “Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

  1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

  …”

  Theo Điều 2 Quyết Định 959/QĐ – BHXH quy định việc chốt sổ BHXH là: “Chốt sổ BHXH: là ghi quá trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH của người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị.”

  Trong trường hợp trên của bạn, sau khi chấm dứt HĐLĐ thì trong thời hạn 3 tháng bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hiện nếu đã quá thời hạn trên vậy bạn không thể thực hiện nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Vì vậy, nếu bạn không được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp do sự chậm trễ của công ty, thì bạn có quyền khởi kiện công ty yêu cầu bồi thường thiệt hại tương ứng với số tiền bảo hiểm thất nghiệp lẽ ra bạn được nhận. Ngoài ra, nếu bạn không được BHXH giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp, thì thời gian trước đây bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu, để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp sau này.

 • Xem thêm     

  18/06/2020, 10:21:40 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Trường hợp tai nạn lao động khi đang làm việc thì người lao động được hưởng những chế độ sau:

  Người lao động được người sử dụng lao động trả đủ lương theo hợp đồng lao động đã giao kết và không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời gian bạn đang điều trị và được công ty cùng với cơ quan bảo hiểm thanh toán các chi phí điều trị.

  Điều 144 Bộ luật lao động năm 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

  “1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

  2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

  3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.”

  Theo quy định này, công ty sẽ cùng với tổ chức bảo hiểm chi trả những khoản chi phí trong danh mục do bảo hiểm ý tế chi trả. Và chi trả những khoản chi phí trong quá trình điều trị của người lao động không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả.

  Ngoài ra, trong thời gian người lao động nghỉ việc để điều trị chấn thương người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ lương theo hợp đồng lao động đã giao kết và không được đơn phương châm dứt hợp đồng trong thời gian người lao động đang điều trị.

  Do bạn đã tham gia bảo hiểm nên bạn được hưởng quyền lợi theo điều 145 Bộ luật lao động năm  2012: “Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội”.

  Theo quy định cần phải xác định chính xác tỷ lệ (%) suy giảm khả năng lao động để xác định chính xác mức tiền trợ cấp hàng tháng  cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả cho trường hợp của người lao động. Nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng, còn trường hợp của người lao động chỉ bị suy giảm khả năng lao động từ 20% như bạn nêu thì không được trợ cấp hàng tháng này.

  Ngoài ra, nếu tai nạn xảy ra do lỗi của người lao động thì áp dụng quy định tại khoản 4 điều 145 Bộ luật Lao động năm 2012: “ Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này”.

  Nếu trong biên bản ghi nhận tai nạn xảy ra không phải do lỗi của người lao động thì áp dụng khoản 3 điều 145 Bộ luật Lao động năm 2012 :

  “Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

  a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

  b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.”

  Như vậy, trường hợp tai nạn lao động của người lao động thì họ sẽ được hưởng quyền lợi sau: được  công ty cùng với tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả các khoản điều trị do tai nạn lao động; trong thời gian điều trị đó công ty vẫn phải trả lương đầy đủ theo tháng cho bạn; bạn sẽ được tổ chức bảo hiểm trợ cấp hàng tháng với mức hỗ trợ cụ tính theo mức suy giảm sức lao động và mức lương hàng tháng của bạn trước đó. Việc BHXH yêu cầu hoàn trả lại số tiền hưởng chế độ ốm đau thì mới được trợ cấp tai nạn là không đúng với quy định ở trên.

 • Xem thêm     

  21/06/2020, 09:56:31 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Căn cứ theo Luật viên chức năm 2010 có hai phương thức để viên chức đang làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập này, muốn thay đổi nơi làm việc, sang làm việc ở một đơn vị sự nghiệp công lập khác là:

  - Thôi việc theo nguyện vọng, chấm dứt hợp đồng làm việc ở đơn vị sự nghiệp này, rồi thi tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác. Nếu trúng tuyển thì được ký kết hợp đồng làm việc.

  - Xin chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác. Được đơn vị đang làm việc đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc. Được đơn vị nơi chuyển đến đồng ý tiếp nhận theo hình thức xét tuyển, hoặc xét tuyển đặc cách và ký kết hợp đồng làm việc.

  Trong trường hợp này, bạn có thể trình bày lý do thỏa thuận với thủ trưởng đơn vị xin chấm dứt hợp đồng lao động hoặc căn cứ theo khoản 5 Điều 29 luật viên chức năm 2010 quy định thì bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với lý do: “Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng”. Sau đó, dựa vào hai phương thức trên để tiến hành thay đổi, chuyển sang làm việc ở một đơn vị, sự nghiệp khác.

 • Xem thêm     

  21/06/2020, 10:08:43 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Về vấn đề của bạn, luật sư tư vấn cho bạn như sau:

  Theo quy định của pháp luật tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội thì điều kiện hưởng chế độ thai như sau:

  :1.  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Lao động nữ mang thai;

  b) Lao động nữ sinh con;

  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

  d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

  đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

  e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  2.  Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  3.  Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  4.  Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

  Chiểu theo quy định trên thì điều kiện để lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên nhưng phải trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

  Đối chiếu với trường hợp của bạn, bắt đầu đóng bảo hiểm 11/2019 nhưng đến tháng 2-3-4 thì Công ty nghỉ dịch covit-19 nên không cho đóng bảo hiểm nghỉ việc! Bạn bắt đầu đóng lại tháng 5,6 và 7 nhưng bạn dự sinh 30/7 thì liệu còn thiếu 2 ngày là đủ 6 tháng nên bạn sẽ không được hưởng tiền trợ cấp thai sản theo quy định ở trên.

 • Xem thêm     

  21/06/2020, 10:27:57 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Về vấn đề này, luật sư tư vấn giải đáp như sau:

  Theo hướng dẫn tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì những đối tượng sau đây sẽ được nhận hỗ trợ:

  1. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

  Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  - Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

  - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

  - Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

  Như vậy theo quy định pháp luật thì người lao động phải được trả tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid 19 trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính thì có thể được trả hỗ trợ không đúng hạn nhưng không được chậm quá 1 tháng, trong trường hợp này người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm trả lương.

  Trong trường hợp của bạn, nếu công ty đã lĩnh tiền trợ cấp Covid 19 từ nhà nước mà vẫn chưa trả tiền hỗ trợ cho bạn nghĩa là công ty đã vi phạm nguyên tắc trả theo quy định pháp luật. Để đòi lại được tiền hỗ trợ bạn có thể làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc công ty hoặc công đoàn cơ sở về việc công ty không trả lương đầy đủ để ban công đoàn cơ sở xem xét lại hành vi của công ty bạn. Nếu không nhận được kết quả giải quyết hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết thì có quyền yêu cầu khiếu nại lên thanh tra phòng lao động thương binh và xã hội hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện/quận nơi công ty có trụ sở về vấn đề công ty không trả tiền hỗ trợ đầy đủ.

 • Xem thêm     

  21/06/2020, 10:38:44 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Đối với hành vi cố ý hủy hoại tài sản của người khác, tùy vào tính chất của hành vi và mức độ thiệt hại có thể bị trung cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:

  1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

  b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

  d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

  c) Gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia;

  d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

  đ) Để che giấu tội phạm khác;

  e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

  g) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

  h) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

  a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm:

  a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  Theo đó, bạn có hành vi nhổ cây trồng nhà người khác là có hành vi hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản, nếu mức thiệt hại tài sản từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì người đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Khi đó, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm.

  Nếu mức độ thiệt hại không đủ cấu thành tội phạm được viện dẫn ở trên thì bạn có thể bị xử phạt hành chính theo Điểm a khoản 2 điều 15 nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về mức phạt hành chính với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác mức phạt như sau:

  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

 • Xem thêm     

  22/06/2020, 02:21:42 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Theo Điều 27 Bộ luật lao động năm 2012​ quy định về thời gian thử việc như sau :

  Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

  1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

  2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

  3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

  Nhân viên lái xe hạng 16 chỗ thì không có liên quan gì đến bằng trung cấp hay cao đẳng hoặc bằng cử nhân ở đây. Tuy nhiên công việc lái xe 16 chỗ có thể xếp vào nhóm “nhân viên nghiệp vụ” và thử việc 30 ngày. Như vậy trường hợp của bạn là công việc lái xe 16 chỗ mà ký hợp đồng thử việc 02 tháng là trái với quy định ở trên, do đó công ty bạn đã vi phạm về thời gian thử việc của nhân viên.

 • Xem thêm     

  28/06/2020, 05:34:14 CH | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Đối với trường hợp Công ty cũ nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ - BNN thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ - BNN.

  Sau khi thu hồi được số tiền Công ty còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Trường hợp của bạn nghỉ việc tại công ty cũ đã được chốt ghi thời gian tham gia do đơn vị nợ tiền BHXH là đúng theo quy định.

  Trường hợp của bạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động mà muốn hưởng trợ cấp một lần. Nếu đủ điều kiện hưởng chế độ (có thời gian bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên) nhưng công ty nợ bảo hiểm xã hội thì có hướng giải quyết như sau:

  Bạn có văn bản yêu cầu Giám đốc công ty làm công văn gửi BHXH cam kết đóng BHXH còn nợ và xin ưu tiên đóng bù phần BHXH còn thiếu cho người lao động. Nếu như trong trường hợp Công ty không làm công văn và kiên quyết không đóng thì bạn yêu cầu công ty trả lời rõ ràng bằng văn bản về việc không đóng BHXH, đồng thời làm đơn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện nơi Công ty có trụ sở yêu cầu họ giải quyết tranh chấp. Nếu do lỗi của công ty không chịu thanh toán nợ BHXH và chốt sổ mà quá thời hạn cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ thì bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện nơi công ty có trụ sở để đòi bồi thường.

 • Xem thêm     

  28/06/2020, 05:39:39 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Theo như bạn trình bày thì khi hàng xóm trồng cây sang phần đất nhà bạn thì gia đình bạn phải có thỏa thuận cho phép phía bên gia đình bạn chặt bỏ cây này. Tuy nhiên, sau đó gia đình phía hàng xóm lại nói rằng họ không cho phép gia đình bạn chặt. Đối chiếu với quy định trên thì gia đình bạn không được tự ý chặt bỏ cây cối của họ mà cần phải có sự can thiệp và cho phép của phía cơ quan nhà nước, nếu chứng minh được rằng hai bên đã có thỏa thuận về vấn đề chặt cây thì gia đình bạn tiến hành hành vi trên là hoàn toàn hợp pháp.

 • Xem thêm     

  15/06/2020, 04:55:40 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Theo như nội dung trên, có có thể xảy ra: nếu bạn không biết việc những người kia để đánh người hoặc mức độ thương tích của người bị hại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: trong trường hợp này, bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như không bị khởi tố. Nếu bạn biết việc bạn mình xúi dục những người kia để họ thực hiện hành vi cố ý gây thương tích và mức độ thương tích của người bị hại đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự: trong trường hợp này bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với vai trò là người giúp sức trong vụ đồng phạm.

 • Xem thêm     

  15/06/2020, 05:04:41 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Hiện nay, pháp luật hiện hành chưa có quy định về khái niệm đánh ghen. Tuy nhiên, hành vi đánh ghen có thể được hiểu là một bên dùng lời nói (mắng, chửi, cãi nhau,…) hoặc hành động thô bạo tác động đến người khác do ghen tuông. Trong một số trường hợp, đánh ghen có thể bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng theo Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, cụ thể là:

  - Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

  - Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng;

  - Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng; Thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau; Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác.

  - Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ

  Trường hợp nghiêm trọng hơn, người có hành vi đánh ghen có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và Tội làm nhục người khác theo Điều 134, Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 và có thể phải chịu mức phạt tù lên đến 19 năm.

  Ngoài ra, bạn bị đánh ghen cũng có quyền khởi kiện đòi bồi thường về sức khỏe và danh dự đã bị xâm hại theo quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Bộ luật Dân sự 2015.

  Khi nhận thấy có dấu hiệu bị làm nhục, bị gây thương tích như trên, đầu tiên bạn là người bị đánh ghen cần phải tố cáo với cơ quan điều tra có thẩm quyền gồm:Cơ quan cảnh sát điều tra; Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Trường hợp cơ quan điều tra khởi tố, thì có thể yêu cầu bồi thường trong phần yêu cầu trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự. Trường hợp cơ quan điều tra thông báo kết quả giải quyết không có dấu hiệu hình sự, thì có thể khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để đòi bồi thường theo Điều 35 và Điều 39 và Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

 • Xem thêm     

  15/06/2020, 05:19:12 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì “Bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm” nếu xét thấy bản án hoặc quyết định sơ thẩm đó chưa thỏa đáng.

  Như vậy, nếu thấy mức hình phạt đối với mình còn nặng, bạn hoàn toàn có quyền kháng cáo bản án của Tòa án.

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, hoặc kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày niêm yết bản án tại Tòa án trong trường hợp chí bạn vắng mặt tại phiên toà, chú bạn phải gửi đơn kháng cáo theo mẫu đến Tòa án đã xử sơ thẩm hoặc Toà án cấp phúc thẩm.

  Tuy nhiên nếu bạn có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng nhưng bị Tòa tuyên án với mức hình phạt như bạn nêu mà cảm thấy là quá nặng thì có thể cân nhắc để kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm hình phạt án treo đồng thời xin giảm nhẹ 36 tháng thử thách bởi vì:

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 BLHS 2015 thì “Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.”

  Trong trường hợp Tòa án giảm mức hình phạt xuống dưới 3 năm tù, nếu xét thấy có đủ căn cứ để cho hưởng án treo thì Tòa án sẽ cho bạn hưởng án treo theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, khi xét thấy hình phạt trong bản án đối với mình quá nặng, bạn có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm. Tuy nhiên, việc Tòa án cấp phúc thẩm có chấp nhận yêu cầu kháng cáo hay không còn phụ thuộc vào việc chứng minh các yêu cầu kháng cáo có căn cứ hay không?

 • Xem thêm     

  16/06/2020, 11:33:15 SA | Trong chuyên mục Lao động

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Theo Khoản 1đ và Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP quy định Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ đối với quân nhân bao gồm:

  - Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài...;

  - Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

  - Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

  - Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

  Như vậy, theo quy định này thì trường hợp quân nhân nằm viện mà không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên hoặc thời gian này quân nhân được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì sẽ không được hưởng phụ cấp công vụ. Bạn là quân nhân đi viện chữa bệnh 20 ngày, toàn bộ chi phí chữa bệnh bảo hiểm chi trả trong khi đó bạn vẫn nhận lương tại đơn vị thì thời gian nằm viện bạn vẫn được hưởng phụ cấp công vụ.

 • Xem thêm     

  16/06/2020, 09:06:36 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Các tội phạm về ma túy là hành vi nguy hiểm cho xã hội và chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Người phạm tội khi bị bắt được quyền nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Một trong những người bào chữa được ưu tiên là mời luật sư. Để được tư vấn Thuê Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự bạn hãy liên lạc trực tiếp với luật sư để có những trao vấn đề được cụ thể hơn nhé.

 • Xem thêm     

  18/06/2020, 01:07:32 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1268)
  Số điểm: 7327
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 733 lần
  Lawyer

  Căn cứ theo điều 134, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định về tội cố ý gây thương tích như sau:

  Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

  1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

  b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

  c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

  d) Phạm tội 02 lần trở lên;

  đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;

  e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

  g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

  h) Có tổ chức;

  i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;

  m) Có tính chất côn đồ;

  n) Tái phạm nguy hiểm;

  o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

  2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

  3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.

  4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

  5. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

  6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

  a) Làm chết 02 người trở lên;

  b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

  c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

  7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

  - Như vậy đối với tội cố ý gây thương tích phải căn cứ vào mức độ tổn thương cơ thể sẽ bị xử lý theo các mức độ vi phạm:

  +) Tỷ lệ thương tích từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp như: Dùng hung khí nguy hiểm, dùng a-xít sunfuric (H2SO4), có tổ chức...thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  +) Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

  +) Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.

  +) Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

  +) Tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

  +) Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, thuộc các trường hợp sau: Làm chết 02 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

  Như vậy, Phạm tội cố ý gây thương tích sẽ bị phạt luật xử lý nghiêm tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tổn thương của cơ thể. Tuy nhiên, vì tính chất của đồng phạm có ảnh hưởng đến tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm chung, còn tính chất và mức độ tham gia của mỗi người đồng phạm là yếu tố ảnh hưởng đến tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi của mỗi người đồng phạm.

  Ở đây , cả nếu người người đồng phạm đều không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ , phạm cùng một tội nhưng vẫn có thể bị tuyên mức án khác nhau vì việc tuyên mức hình phạt còn phụ thuộc vào mức độ phạm tội của từng người trong vụ án.

62 Trang «<2345678>»