DanLuat 2015

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng - thanhtungrcc

Họ tên

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 26/09

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Chuyên mục tư vấn Lao động - Hình sự

Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư
Công ty
  • Công ty tư vấn
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2000 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Đại học
  • Master Gass

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội là Luật sư đã nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn pháp luật: Dân sự, Hình sự, Đất Đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp luật về kinh doanh thương mại... Các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho những đối tượng chính sách.

- Tham gia tố tụng trong nhiều các vụ án Hình sự, Dân sự, Tranh chấp về kinh doanh thương mại, Tranh chấp hợp đồng, Tranh chấp về quyền sử dụng đất….Với nhiều vụ án oan sai đã được giải oan và thành công trong nhiều các vụ án kinh tế, thương mại...

- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong tố tụng như nhận làm người đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp dân sự; Đại diện cho người bị hại trong vụ án hình sự.

- Đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật như đại diện khách hàng đàm phán hợp đồng, đại diện theo ủy quyền để giải quyết một số thủ tục hành chính….

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại:1900 6280; Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org.

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Yahoo! Messenger thanhtungrcc
Facebook luatsuthanhtung@gmail.com
Website http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org
Url