DanLuat 2015

LS Nguyễn Lượng - lsnguyenluong

Họ tên

LS Nguyễn Lượng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 04/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Chuyên mục tư vấn Doanh nghiệp - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế

Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Luật sư chuyên giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại, dân sự; tư vấn đầu tư.

Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Sóng Hồng - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0903488525 Email: lawyer.luong@gmail.com

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/LSNguyenLuong
Url