Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7444/LS ngày 17/03/2015 Điện thoại: 028-39320172 Đi động: 0903991069 Email: info@hungthinhgroup.net Địa chỉ: 253-255 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/y-ki-ktla-2381299

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CTY LUẬT TNHH MẠNH ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp